Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Plan finansowy

Plan finansowy przedszkola na rok 2023

W myśl Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), która w rozdz.4, art.34 mówi o jawności i przejrzystości finansów publicznych Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej wiadomości informacje o budżecie na rok 2023

WYDATKI

Rozdział Nazwa rozdziału Plan 2023
80104 Przedszkola 1812516,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11500,00
80148 Stołówka 440628,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu 47528,00
Razem 2312172,00

 

DOCHODY

Rozdział Nazwa rozdziału Plan 2023
80104 Przedszkola 48341,00
80148 Stołówka 218880,00
Razem 267221,00