Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Plan finansowy

Plan finansowy przedszkola na rok 2022

W myśl Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), która w rozdz.4, art.34 mówi o jawności i przejrzystości finansów publicznych Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej wiadomości informacje o budżecie na rok 2022

WYDATKI

Rozdział Nazwa rozdziału Plan 2022
80104 Przedszkola 1749446,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11500,00
80148 Stołówka 443968,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu 16378,00
Razem 2221292,00

 

DOCHODY

Rozdział Nazwa rozdziału Plan 2021
80104 Przedszkola 48541,00
80148 Stołówka 258800,00
Razem 307341,00