Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa III Odkrywcy

Nauczycielki grupy: Małgorzata Lorkowska, Monika Muchlińska,

Agnieszka Weltrowska

Pracownik obsługi: Wioleta Gretkiewicz

                                  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

                       „Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, tak, jak mało kto potrafi”.

Jean de La Bruyere

                                                                                                                                                                     

Tydzień I Nadchodzi nowy rok

1 )Powitanie nowego roku.

2) Dzień i noc.

3) Siedem dni.

4) Dwanaście miesięcy.

5) cztery pory roku.

Tydzień II Sporty zimowe

1) Sportowa postawa.

2) Na sankach.

3) Na łyżwach.

4) Na nartach.

5) Zimowa olimpiada.

 

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko sześcioletnie:

 • wie, co oznacza hartowanie się,
 • rozumie potrzebę popytu na dworze o każdej porze roku i przy różnej  pogodzie,
 • rozumie powiedzenia „ruch to zdrowie”,
 • wie, jak przygotować na wyjazd ,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się na wyjeździe,
 • zna różne dyscypliny sportowe i najważniejsze zasady w nich obowiązujące oraz sprzęt wykorzystywany do ich uprawiania,
 • rozpoznaje swoje predyspozycje sportowe,
 • uprawia w miarę możliwości sport (narty, łyżwy),
 • śledzi ważne wydarzenia sportowe.

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko sześcioletnie:

 • obserwuje reakcje własnego ciała w sytuacjach złości i strachu,
 • wie, że każdy ma prawo do przezywania emocji we właściwy  dla siebie sposób.

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko sześcioletnie:

 • zna i rozumie powiązania rodzinne,
 • reprezentuje grupę, np. w zawodach,
 • zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się,
 • przestrzega ustalonych zasad  zachowania się podczas wyjścia do ogrodu przedszkolnego,
 • wie, że nie należy wchodzić na zamarznięte stawy, jeziora i inne zbiorniki wodne,
 • zgłasza osobie dorosłej zachowania innych dzieci zagrażające bezpieczeństwu,

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Dziecko sześcioletnie:

 • doskonali posługiwanie się mową,
 • doskonali słuch fonematyczny,
 • wyszukuje różnice na obrazkach – 8 i więcej,
 • układa obrazki składające się z wielu części pociętych na różne sposoby,
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane,
 • odszukuje i zaznacza wybrane litery w tekstach,
 • jest zainteresowane czytaniem,
 • rozwiązuje zagadki wymagające rozumienia pojęć ogólnych,
 • tworzy rymy do podanych słów,
 • rysuje szlaczki literopodobne po śladzie i kontynuuje je samodzielnie w szerokiej liniaturze,
 • samodzielnie aranżuje przestrzeń do zabaw tematycznych,
 • porządkuje zaaranżowaną przestrzeń po skończonej zabawie,
 • odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0-10,
 • posługuje się nazwami pór roku z zachowaniem odpowiedniej kolejności,
 • wymienia nazwy miesięcy,
 • wymienia dni tygodnia w kolejności,
 • wykorzystuje modele monet i banknotów podczas zabawy w sklep,
 • bierze udział w zabawach ruchowych w języku obcym.

W tym miesiącu poznamy literę;

 •  l,L – las
 • u, U – usta
 • W miesiącu poznamy cyfrę;  7,8

  Występ dzieci z okazji uroczystości Dnia Babci i Dziadka.

  Piosenka pt. „Moja babcia i mój dziadek”

  1. Moja babcia i mój dziadek
  to wspaniali są dziadkowie
  Dziadek mnóstwo zna zagadek,
  babcia bajkę nam opowie.

  Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
  takich bajek i zagadek
  jakie wnukom opowiada,
  moja babcia i mój dziadek

  2. Poprosimy naszą babcię
  babciu z tajemniczą miną
  opowiadaj swoją bajkę
  a za każdym razem inną.

  Ref. Bo na świecie nie znajdziecie…

  3. Posadzimy teraz dziadka
  na fotelu wiklinowym
  Dziadku powiedz nam zagadkę
  całkiem nową prosto z głowy.

  Ref. Bo na świecie nie znajdziecie..