Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa III Odkrywcy

Nauczycielki grupy: Małgorzata Lorkowska, Monika Muchlińska,

Agnieszka Weltrowska

Pracownik obsługi: Wioleta Gretkiewicz

                                  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

                       „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”.

Janusz Korczak

                                                                                                                                                                     

Tydzień I  KTO NAM POMOŻE?
1) Służby ratunkowe
2) Policjanci
3) Strażacy
4) Lekarze
5) Numery alarmowe

 

Tydzień II OD POMYSŁU AŻ PO DACH
1) Wspólna praca
2) Planujemy i budujemy
3) Zwierzęcy konstruktorzy
4) Raz, dwa, trzy – budujesz ty
5) Nasze konstrukcje

Tydzień III Święto Rodziny

1) Ważne słowa

2) Rodzice i rodzeństwo

3) Liczymy…na siebie!

4)Piosenka dla mamy i taty

5) Niespodzianka dla bliskich

Tydzień IV JAK POWSTAJE?

1) Praca jest ważna

2) Jak powstają ubrania?

3) Jak powstaje nabiał?

4) Jak powstaje muzyka?

5) Jak powstaje ciasto?

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko sześcioletnie:

 •   bierze udział w zabawach ruchowych organizowanych wspólnie z innymi dziećmi,
 • bierze udział w;
 • – zabawach i ćwiczeniach orientacyjno – porządkowych,
 • – zabawach i ćwiczeniach bieżnych,
 • – ćwiczeniach z elementami rzutu, toczenia i celowania,
 • – zajęciach rytmicznych,
 • uczy się pokonywania słabości i ograniczeń własnego ciała,
 • uczy się wytrwałości,
 • potrafi się ubrać adekwatnie do pogody,
 • ćwiczy mięśnie brzucha,ćwiczy mięśnie stóp,
 • pamięta o zachowaniu porządku w swoim otoczeniu,
 • sprawnie posługuje się kredkami, flamastrami, pędzlem, ołówkiem, kredą, węglem rysunkowym,
 •  uczy się pokonywania słabości i ograniczeń własnego ciała,uczy się wytrwałości,zna znaczenie powiedzenia „trening czyni mistrza”,
 • buduje złożone budowle, np. np. z drobnych klocków lego,
 • tworzy własne kompozycje z wycinanych samodzielnie elementów.
 • II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 • Dziecko sześcioletnie:
 • rozumie znaczenie wizyt kontrolnych u lekarza, stara opanować lęk,
 •  rozumie,że należy poddawać się niezbędnym zabiegom medycznym , np. szczepienie,
 •  udziela pomocy osobom, które je potrzebują,
 •  jest wrażliwy na krzywdę innych,
 • rozumie i akceptuje uczucia swoje i innych osób,
 • podejmuje samodzielne próby poradzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • bierze udział w ćwiczeniach relaksacyjnych,
 • III Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Dziecko sześcioletnie:
 • – wie, jak się zachować w sytuacjach zagrażających życiu,, np. w czasie pożaru, powodzi,
  – zna numery alarmowe,
 • zgodnie współpracuje w grupie,
 • zachowuje się spokojnie i cicho w czasie zajęć wymagających skupienia,
 • wypowiada się w logiczny sposób na temat wydarzeń  życia codziennego, utworów literackich, przedstawień teatralnych, obejrzanych filmów.
 • IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
 • Dziecko sześcioletnie:
 • doskonali posługiwanie się mową,
 • doskonali słuch fonematyczny,
 • wyszukuje różnice na obrazkach – 8 i więcej,
 • układa obrazki składające się z wielu części pociętych na różne sposoby,
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane,
 • odszukuje i zaznacza wybrane litery w tekstach,
 • jest zainteresowane czytaniem,
 • rozwiązuje zagadki wymagające rozumienia pojęć ogólnych,
 • tworzy rymy do podanych słów,
 • rysuje szlaczki literopodobne po śladzie i kontynuuje je samodzielnie w szerokiej liniaturze,
 • samodzielnie aranżuje przestrzeń do zabaw tematycznych,
 • porządkuje zaaranżowaną przestrzeń po skończonej zabawie,
 • odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0-10,
 • pokazuje zagadki pantomimiczne, naśladując ludzi, zwierzęta, czynności itp,
 • wyraża swoją wiedzę o świecie za pomocą prac plastycznych i konstrukcyjnych,
 • reaguje ruchem na zmiany nastroju, tempa , dynamiki muzyki,
 • słucha dłuższych utworów czytanych przez nauczyciela,
 • wyciąga wnioski na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo – skutkowych, w czasie układania historyjki obrazkowej,
 • rozwija rozumienie pojęć określających; wielkość przedmiotów,
 • wymienia pory roku,
 • wymienia aktualny miesiąc,
 • wymienia dni tygodnia w kolejności,
 • prowadzi okresowo kalendarz pogody,
 • prowadzi uprawy roślin w kąciku przyrody,
 • bierze udział w zabawach ruchowych w języku obcym,
 • wykonuje ćwiczenia ortofoniczne,
 • w czasie zabaw swobodnych i tematycznych tworzy konstrukcje , zestawia zabawki i przedmioty, nadając im znaczenie np. dom,
 • klasyfikuje obrazki, tworząc łańcuszki; rolnik, ciągnik, trawa, krowa, mleko,
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne; koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
 • wie, gdzie mieszkają i czym się odżywiają zwierzęta w naturalnym środowisku

 

W tym miesiącu poznamy literę;                                                                                                                                       — h, H jak haczyki

– wprowadzenie znaku większości i mniejszości.

Piosenka pt. „Serce dla mamy i taty”

1) Codziennie rano mnie uśmiechem wita.

„Czy dobre sny się śniły?” – zawsze spyta.

Nakarmi pysznościami głodne brzuchy.

Wyleczy, kiedy chore są maluchy.

 

Ref) Kocham Ciebie, Mamo, i dziękuję.

Jesteś czarodziejką, co mój świat czaruje.

Kocham Ciebie, Mamo i w podzięce

Dziś Ci daję moje serce.

2) Ma dużo czasu dla swojego smyka.

W grę zagra, dom zbuduje i poczyta.

Rozśmieszy, kiedy humor się zepsuje.

I na dobranoc czule pocałuje.

Ref) Kocham Ciebie, Tato, i w dziękuję.

Jesteś czarodziejem, co mój świat czaruje.

Kocham Ciebie, Tato, i w podzięce

Dziś Ci daję moje serce.