Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa I Skrzaty

Grupa I Skrzaty

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na Maj 2024

Tydzień I: W świecie książek

Drodzy Rodzice!

Wspólne głośne czytanie wpływa pozytywnie na rozwój językowy, poznawczy i społeczny dziecka. Książka to doskonałe narzędzie do poszerzania wiedzy, rozwoju wyobraźni i wrażliwości oraz przyjemnego spędzania wolnego czasu.

W tym tygodniu…

 • zapoznawaliśmy się z zasadami korzystania z książek i z biblioteki, kształtowaliśmy nawyk odkładania książek na półkę i szanowania ich;

 • utrwalaliśmy wiedzę na temat księgarni i biblioteki, kształtowaliśmy umiejętność właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni;

 • doskonaliliśmy rozumienie cech wielkościowych, rozwijaliśmy umiejętność przeliczania, zapoznawaliśmy się z procesem tworzenia książki, kształtowaliśmy postawę gotową do poznawania nowych zawodów, dostrzegaliśmy wartość pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki;

 • zapoznawaliśmy się z nową piosenką, rozwijaliśmy słuch, doskonaliliśmy umiejętność autoprezentacji;

 • utrwalaliśmy wiedzę na temat książek, poznawaliśmy właściwości papieru, wykonywaliśmy ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej, wdrażaliśmy się do pracy zespołowej.

Bank pomysłów na zabawy w domu:

 • Wykonanie ilustracji do wybranej bajki.
 • Wspólne wyjście do biblioteki.
 • Przygotowanie zakładki do książki.

Tydzień II: Dbamy o naszą planetę

Kochani Rodzice!

Tworzenie zabawek z materiałów recyklingowych to dobry sposób na rozwijanie kreatywności dziecka i uniknięcie nudy, ale przede wszystkim na kształtowanie postaw proekologicznych. Tego typu aktywności wpływają pozytywnie na poczucie własnej wartości, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz zdolność koncentracji uwagi. Pozwalają na usprawnianie motoryki małej oraz uczą ponownego wykorzystywania niepotrzebnych rzeczy i szacunku do przedmiotów.

W tym tygodniu…

 • zapoznawaliśmy się z pojęciem globus, kształtowaliśmy nawyk segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii, budowaliśmy poczucie odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń;

 • zapoznawaliśmy się z zasadami segregowania odpadów, rozwijaliśmy postawy proekologiczne;

 • zapoznawaliśmy się z odnawialnymi źródłami energii, doskonaliliśmy umiejętność przeliczania, odwzorowywania i klasyfikowania;

 • zapoznawaliśmy się ze sposobami oszczędzania wody, rozwijaliśmy naśladownictwo, kształtowaliśmy poczucie rytmu w muzyce, rozwijaliśmy motorykę małą, kształtowaliśmy nawyk oszczędzania wody;

 • utrwalaliśmy wiedzę dotyczącą dbania o Ziemię, rozwijaliśmy wyobraźnię i kreatywność, kształtowaliśmy postawę: nie wyrzucaj – wykorzystaj.

Bank pomysłów na zabawy w domu:

 • Zorganizowanie dnia bez zabawek.
 • Wspólne segregowanie domowych odpadów.
 • Segregowanie zabawek.

Tydzień III: Na wiosennej łące

Drodzy Rodzice!

Wiosenne tygodnie to idealny czas, aby wspólnie obserwować zmieniającą się przyrodę. Podczas spacerów można podziwiać piękno jednego z ekosystemów, którym jest łąka. Koniecznie zabierzcie ze sobą lupy oraz zainstalujcie w telefonie aplikację do rozpoznawania gatunków roślin i owadów.

W tym tygodniu…

 • będziemy budować wrażliwość na otaczającą przyrodę, poznamy rolę pszczół i innych owadów zapylających, będziemy rozwijać uważne słuchanie, ćwiczyć poprawne budowanie wypowiedzi oraz kształtować umiejętność rozpoznawania własnych emocji;

 • zapoznamy się z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki, będziemy rozwijać mowę i kompetencje językowe oraz motorykę małą poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne, będziemy doskonalić umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby;

 • będziemy kształtować umiejętność określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśniać znaczenie określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtować umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, ponad oraz rozwijać umiejętność współpracy;

 • poznamy wybraną piosenkę z repertuaru dziecięcego, nauczymy się reagowania na zmianę tempa i dynamiki muzyki, będziemy kształtować percepcję słuchową i pamięć muzyczną, rozwiniemy tężyznę fizyczną, zadbamy o dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań;

 • będziemy rozwijać zdolności manualne i percepcję dotykową, oraz rozpoznamy kolory i kształty.

Bank pomysłów na zabawy w domu:

 • Przeprowadzenie eksperymentu z barwieniem tulipanów (białe tulipany umieszczamy w wodzie z dodatkiem barwnika spożywczego lub barwnika do jajek).
 • Wspólne wykonanie i puszczanie latawców.
 • Wiosenna koszulka – malowanie farbami do tkanin.

Tydzień IV: Kto nam pomoże?

Drodzy Rodzice!

Znajomość numerów alarmowych oraz wiedza na temat tego, jak wezwać pomoc, to ważne elementy budowania kompetencji społecznych i obywatelskich. W tym tygodniu nauczymy się również prawidłowo myć ząbki

W tym tygodniu…

 • zapoznamy się numerem alarmowym 112, rozwiniemy umiejętność uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, będziemy wzbogacać wiedzę
  o świecie
  oraz rozwijać sprawność fizyczną;

 • dowiemy się wiele o pracy policjanta, strażaka i dentysty, rozwiniemy umiejętność uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwiniemy umiejętność budowania wiedzy o świecie, wdrożymy się do respektowania powszechnie przyjętych praw;

 • będziemy ćwiczyć umiejętność wzywania pomocy na wypadek pożaru oraz budować motywację do uczestnictwa w zabawach ruchowych;

 • zapoznamy się z pracą stomatologa, lekarza i pielęgniarki, udoskonalimy umiejętność reagowania na polecenia;

 • rozwiniemy sprawność manualną, utrwalimy umiejętność wezwania pomocy
  w razie wypadku,
  będziemy rozwijać wrażliwość sensoryczną oraz wrażliwość na drugiego człowieka.

Bank pomysłów na zabawy w domu:

 • Miś się źle czuje” – zabawa tematyczna.
 • Rozpoznawanie dźwięków, jakie wydają pojazdy uprzywilejowane.
 • Zabawa w przeciąganie liny.

Przypominamy , że 17 kwietnia, mamy kolejne zajęcia z Logorytmiki