Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa III Odkrywcy

Nauczycielki grupy: Małgorzata Lorkowska, Monika Muchlińska,

Agnieszka Weltrowska

Pracownik obsługi: Wioleta Gretkiewicz

                                  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

                       Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

                                                                                                                                                                     Janusz Korczak

Tydzień I Jesień w sadzie

1 )Jesienne zbiory.

2) Owoce.

3) Drzewa w sadzie.

4) W spiżarni.

5) Robimy przetwory.

Tydzień II Jesień w ogrodzie

1) Ogród warzywny.

2) Warzywa.

3) Nad ziemią, pod ziemią.

4) Zdrowie i witaminy.

5) Jesienne smaki i zapachy.

Tydzień III Jesienny krajobraz

1) Jesień w parku i w lesie.

2) Przyroda się zmienia.

3) Skarby jesieni.

4) Jesienna muzyka.

5) Kolory jesieni.

Tydzień IV Deszczowa pogoda

1) Zimno, coraz zimniej.

2) Jesienna szaruga.

3) Ubranie na niepogodę.

4) Skaczemy po kałużach.

5) Barwy deszczu.

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko sześcioletnie:

 • potrafi się ubrać adekwatnie do pogody,
 • rozumie potrzebę pobytu na dworze o każdej porze roku i przy różnej pogodzie,
 • zna piramidę żywieniową i zasady zdrowego odżywiania się,
 • bierze udział ćwiczeniach ruchowych i gimnastycznych,
 • wykonuje konstrukcje z wykorzystaniem materiału przyrodniczego np. kasztanów, żołędzi, liści, szyszek,
 • prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie podczas kreślenia i pierwszych prób pisania,
 • stosuje odpowiedni nacisk narzędzia pisarskiego,

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko sześcioletnie:

 • różnicuje i porównuje w otoczeniu przyrodniczym cechy i zjawiska np. kolory, dźwięki, zapachy,
 • dostrzega wpływ zmian zachodzących w przyrodzie na nastrój człowieka np. dzień pochmurny a dzień słoneczny,
 • dostrzega znaczenie przyrody jako miejsca, w którym ludzie odpoczywają.

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko sześcioletnie:

 • przestrzega ustalonych zasad zachowania się w czasie spacerów i wycieczek,
 • zgodnie współdziała w grupie,
 • odczuwa radość z pomagania innym,
 • zachowuje się spokojnie i cicho w czasie zajęć wymagających skupienia,
 • zapamiętuje i wykonuje polecenia nauczyciela, które zostały zadane jako praca domowa np. przyniesienie warzyw i owoców.

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Dziecko sześcioletnie:

 • próbuje oddać w pracy plastycznej nastrój utworu literackiego, wydarzenia, muzyki, przyrody,
 • porównuje i zestawia kolory,
 • miesza barwy,
 • rysuje szlaczki litero podobne  po śladzie i kontynuuje je samodzielnie w szerokiej liniaturze,
 • podejmuje próby pisania liter po śladzie i samodzielnie na kartce papieru, zachowując prawidłowy kierunek kreślenia,
 • posługuje się niektórymi pojęciami; warzywa, owoce,
 • buduje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi,
 • słucha dłuższych utworów czytanych przez nauczyciela,
 • porównuje ze sobą obrazki różniące się  5-8 szczegółami,
 • rozpoznaje takie same znaki graficzne,
 • układa obrazki składające się z 6-10 części ( kwadratów, prostokątów, trójkątów),
 • rozpoznaje swoje imię i nazwisko,
 • rozpoznaje napisy do czytania globalnego w połączeniu z obrazkiem,
 • odszukuje i zaznacza wybrane litery w tekstach,
 • gra na wybranych instrumentach perkusyjnych ,
 • śpiewa 2-3 zwrotkowe piosenki,
 • wie, w jaki sposób ludzie przygotowują się do zimy (np., robienie zapasów),
 • zna zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku, np. zmiana kolorów liści, opadanie liści
 • poznaje niektóre środowiska przyrodnicze, np. park, las,
 • zna owoce egzotyczne,
 • wie, które owoce rosną w Polsce, a które są sprowadzane z innych krajów,
 • zdobywa doświadczenia kulinarne.

W tym miesiącu poznamy literę;

 •  o,O – jak oko, 
 • a, A – jak aparat,
 • i, I – jak igła,
 • e,E – jak ekran. 

W tym miesiącu poznamy cyfrę;

 • 1 , 2, 3.