Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa IV Kotki

Nauczycielki grupy: Katarzyna Chrulska, Jarosława Sitowska

Pracownik obsługi: Patrycja Rynkowska

 

„KOTKI”

Miesięczny plan pracy – LUTY

 

Ogólne zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu
 • skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem
 • utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry
 • wprowadzenie litery n, N
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • poznanie liczby 10 oraz doskonalenie umiejętności matematycznych

Tydzień XXII. Karnawał

 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 •  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań
 • poznanie cyfry 0, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania, logicznego myślenia, kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), rozwijanie umiejętności odwzorowywania i sprawności manualnej
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Tydzień XXIII. Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami, kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami, doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego, rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie kreatywności podczas aktywności plastycznych
 • kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego oraz dostrzegania jego humorystycznego przekazu, rozwijanie uważności słuchowej, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, kształtowanie poczucia formy muzycznej, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej

Tydzień XXIV. W kosmosie

 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych
 • wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, rozwijanie umiejętności matematycznych, podsumowanie wiedzy z całego tygodnia, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do ekspresji twórczej, w tym plastycznej

Piosenka:

„Kosmiczny taniec”
sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Krzysztof Mroziński 

Kosmos to scena, a na tej scenie

tańczą planety. Trwa przedstawienie.

Osiem z nich tworzy Układ Słoneczny.

Ziemia wiruje krokiem tanecznym.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia

to dom dla zwierząt, roślin i ludzi.

W całym kosmosie lepszego nie ma. (x 2)

Tutaj co rano, tutaj co rano Słońce nas budzi.

Merkury, Wenus, a za nią Ziemia,

Mars, olbrzym Jowisz, Saturn w pierścieniach,

Uran, niebieski Neptun na końcu

wciąż krążą w tańcu swym wokół Słońca.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia…

A wokół Ziemi jak baletnica

toczy się srebrna kula Księżyca.

Choć czasem możesz dostrzec w oddali

tylko część jego – jasny rogalik.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia…

Wiersz:

„W karnawale, w karnawale”
autor: Zbigniew Dmitroca

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!

Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.

Wszędzie sami przebierańcy,
Zorro w czarnej masce tańczy,
I Smerfetka razem z nim,
Nie wiadomo, kto jest kim…

W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.