Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa IV Kotki

                     Nauczycielki grupy: Katarzyna Chrulska, Jarosława Sitowska

                                               Pracownik obsługi: Patrycja Rynkowska

Miesięczny plan pracy – KWIECIEŃ
KOTKI

 Kto nam pomoże?

 • wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej, wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, poznanie nazw zawodów służb ratunkowych i numerów alarmowych
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, wzbogacenie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, nauka postępowania w sytuacjach wymagających wezwania pomocy
 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, klasyfikowanie figur geometrycznych, doskonalenie pracy w grupie, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z zabaw badawczych
 • utrwalenie informacji na temat pracy lekarza, utrwalenie znajomości poznanej piosenki, rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalenie wiadomości na temat służb ratunkowych, utrwalanie umiejętności wzywania służb ratunkowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, doskonalenie percepcji słuchowo-ruchowej

 Od pomysłu aż po dach

 • poznawanie etapów powstawania domów, poznawanie wyglądu i nazw domów zwierząt, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznawanie zawodów osób, które biorą udział w budowie domu, wprowadzenie wielkiej i małej litery h, doskonalenie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i budowania wypowiedzi
 • poznanie znaków większości, mniejszości i równości,
 • ludzi i zwierząt, rozwijanie integracji sensorycznej, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie porównywanie liczebności, budzenie szacunku do świata przyrody, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • poznawanie informacji na temat budowy domu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, doskonalenie sprawności motoryki małej, rozwijanie sprawności fizycznej, uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 • doskonalenie sprawności motoryki małej, utrwalanie wiedzy o domach

Dbamy o naszą planetę

 • utrwalenie pojęć „globus”, „ekolog” i „planeta Ziemia”, kształtowanie nawyku segregowania odpadów, oszczędzania wody, energii; kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę z myślą o przyszłych pokoleniach
 • utrwalenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, wprowadzenie pojęć kompost, wysypisko, sortownia, kształtowanie umiejętności segregowania śmieci; kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie i utrwalenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, wprowadzenie pojęcia „deszczówka”, kształtowanie nawyku oszczędzania wody, kształtowanie zachowań, stylu życia proekologicznego
 • wprowadzenie pojęcia „recykling”, „drugie życie przedmiotów”, rozwijanie wyobraźni, kreatywności dziecka, kształcenie postawy „Nie wyrzucaj, wykorzystaj”

Jak powstaje…?

 • nabywanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet, ćwiczenie przeliczania, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • poznawanie etapów powstawania ubrań, rozwijanie świadomości ekologicznej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i budowania wypowiedzi
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, kształtowanie poczucia rytmu, utrwalenie znajomości gamy, budzenie przynależności do grupy
 • rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wzbogacanie wiadomości na temat produktów potrzebnych do pieczenia ciasta, rozwój sprawności manualnej