Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa IV Kotki

Nauczycielki grupy: Katarzyna Chrulska, Jarosława Sitowska

Pracownik obsługi: Patrycja Rynkowska

    Plan pracy na miesiąc czerwiec u KOTKÓW

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

I Dzień Dziecka 

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad 
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka, rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila
 •  zachęcanie do zabaw ruchowych i obdarzania uwagą innych dzieci 
 • poznanie nowej piosenki, kształtowanie poczucia rytmu oraz sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, budowania wypowiedzi i spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych zabaw w grupie 
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek w stosunku do innych kultur i ich przedstawicieli 

 

    II Wielka wyprawa

 • poznanie charakterystycznych miejsc/budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej i językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi i kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych 
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie zainteresowania podróżami, a także nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur i narodowości 
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości
 • poznanie muzyki z różnych stron świata, wyrażanie radości z zabaw ruchowych do muzyki (w tym do muzyki klasycznej), poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych z różnych stron świata, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi 
 • poznanie przypraw z różnych krajów, utrwalenie wiadomości o wakacyjnych środkach transportu, rozwijanie i pobudzanie zmysłu smaku, dotyku i zapachu

                                                                    III  Smaki i zapachy lata

 • poznanie znaczenia słowa sztuka, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody 
 • poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem, doskonalenie umiejętności przeliczania, eksperymentowanie z kolorami, nawiązywanie relacji rówieśniczych 
 • poznanie nowej piosenki o tematyce letniej, rozpoznawanie odgłosów przyrody, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych 
 • poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, utrwalenie wiedzy na temat smaków i zapachów lata, 
 • uczenie radzenia sobie z emocjami dotyczącymi zbliżającej się przerwy wakacyjnej

IV  Wakacyjne przygody

 • utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia, kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji, doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu górskiej przyrody, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku narodowym, kształtowanie poszanowania dla kultury góralskiej, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami 
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami dotyczącymi zachowania się wody, kształtowanie spostrzegawczości, określanie położenia rzeczy (z prawej strony, z lewej strony, nad)
 • poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych, nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat geografii Polski
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku, nauka współpracy i życzliwości wobec innych, pożegnanie przed wakacjami