Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa III Motylki

  

Nauczycielki grupy:

Ewa Malinowska, Monika Muchlińska,

Agnieszka Weltrowska

Pracownik obsługi: Wioleta Gretkiewicz

 

 

Założenia  dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2023

Tydzień  I: Poznajmy się

W tym   tygodniu dzieci  zapoznają i  zapamiętają    imiona swoich rówieśników, ustalą  zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu tworząc Kodeks Grupy „Motylki”. Zwiedzą przedszkole i pomieszczenia w budynku przedszkola.  Przypomną sobie, jak należy witać się z rówieśnikami i z osobami starszymi. Porozmawiamy  o emocjach, a także będziemy  szukać pomysłów na radzenie sobie z nimi. Przypomną sobie, czym są rytmy – układanie rytmów dwu- i trzyelementowych. Podczas zabawy dzieci utrwala znajomość rozpoznawania  prawej i lewej strony ciała.

Pomysły rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Wspólne omówienie zasad obowiązujących w Waszym domu.
 • Zabawy w układanie rytmów z dowolnych przedmiotów – np. klocków, owoców.
 • Rozmowy o koleżankach i kolegach z przedszkolnej grupy.
 • Spotkanie w gronie znajomych z przedszkola i ich rodziców.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

 

Tydzień II: W naszym przedszkolu

W kolejnym   tygodniu dzieci  poznają pracowników naszego przedszkola. Zaznajomią się z zakresem ich obowiązków.  Przypomną  sobie nazwy zaprezentowanych części ubioru i naucza się , kiedy należy ich używać. Będą bawić się w zapamiętywanie ciągu wyrazów – to świetne ćwiczenie pamięci! Będą przeliczać różne przedmioty, sylaby w wyrazach; nauczą się, czym jest kodowanie –będą kolorować obrazki zgodnie z podanym kodem.

Pomysły dla  rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy kształtujące pamięć – np. powtarzanie sekwencji słów z dodawaniem kolejnych.
 • Zabawy w kodowanie – np. ustalanie, który kolor oznacza jaki gest.
 • Rozmowy o pracownikach przedszkola i okazywaniu im należnego im szacunku.
 • Wspólne wykonywanie prostych czynności w kuchni.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

 

Tydzień III: Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

W trzecim tygodniu dzieci utrwalą sobie dobre maniery oraz  ważne  słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. Poćwiczą wycinanie po zaznaczonym śladzie, by przygotować rączki do pisania. Opowiedzą o swoich    dobrych cechach charakteru, o mocnych stronach – nauczą się je dostrzegać u innych i mówić o nich. Zrozumieją, czym są przeciwieństwa. Poćwiczą uważne słuchanie drugiej osoby. Poznają plan dnia w przedszkolu i zapamiętają powtarzające się punkty dnia Będą przeliczać różne elementy, doliczać i odliczać do 10; poćwiczą orientację na kartce (góra, dół, prawa strona, lewa strona). Będą wzajemnie obserwować  różnice w wyglądzie, usposobieniu i charakterze; dowiedzą się, że różnice między ludźmi to wielkie bogactwo.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy podczas których należy używać zwrotów grzecznościowych.
 • Wyszukiwanie różnic w wyglądzie i charakterze osób w rodzinie.
 • Zabawy doskonalące uważne słuchanie – np. rysowanie pod dyktando.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

Temat tygodnia IV: Bezpieczni na drodze

W ostatnim  tygodniu września dzieci utrwalą zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznają ważniejsze znaki drogowe, przypomną sobie znaczenie kolorów w sygnalizacji świetlnej. Pobawią się w wiele gier,  dzięki którym  udoskonalą  słuch. Będą  nazywać oraz utrwalać nazwy  figury geometryczne, przeliczać je oraz porównywać. Spotkają się z funkcjonariuszem policji, który  uzmysłowi dzieciom, jak bardzo ważne i potrzebne dla naszego bezpieczeństwa na drodze są elementy odblaskowe na ubraniach i  plecakach. Poznają nową piosenkę, której nauczy się  śpiewać.

Pomysły dla  rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy podczas drogi do przedszkola w wyszukiwanie i nazywanie znaków drogowych.
 • Powtarzanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych na drogach.
 • Zabawa w przechodzenie przez ulicę ze szczególnym uwzględnieniem konieczności spoglądania (w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo).
 • Odszukiwanie w otoczeniu poznanych figur geometrycznych.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.