Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa V Motylki

Nauczycielki grupy: Ewa Malinowska, Beata Mazur

Pracownik obsługi: Sylwia Bednarczyk

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

    na miesiąc grudzień

Temat tygodnia I: Wiadomość z daleka

 

W pierwszym  tygodniu dzieci  poznają drogę listu od nadawcy do odbiorcy. Zaznajomią się z   pracą listonosza. Wysłuchają wiersza J. Tuwima „O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci” oraz  poznają j puentę tego utworu.

Poznają literę k, K, jak koperta. Będą  uczyć się wysłuchiwać głoskę k na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzą się, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Będą odczytywać wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, K. Spotkają się z Mikołajem.

 

Pomysły dla rodziców:

 • Odświeżenie rodzinnych wspomnień na temat pisania listów i tradycji wysyłania pocztówek okolicznościowych.
 • Oglądanie pamiątkowych pocztówek i listów.
 • Zaprezentowanie poczty elektronicznej.
 • Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się lub kończą głoską k.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

 

Temat tygodnia II: Zima tuż-tuż…

 

W tym tygodniu dzieci   przypomną sobie  jak bezpiecznie bawić się  podczas zimowego wypoczynku i zabaw na śniegu oraz lodzie. Dowiedzą się, jakie zachowania są niebezpieczne i czym grożą. Nauczą się, jak należy dbać o zdrowie – szczególnie zimą.

Poznają literę r, R, jak rysunek. Dzieci nauczą się wysłuchiwać głoskę r na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzą, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Będą odczytywać wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y, K, R. Poznają liczbę 6, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 6. Będą odpowiadać na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element.

 

Pomysły dla rodziców:

 • Rozmowy na temat bezpieczeństwa zimą.
 • Rozmowa o sposobach radzenia sobie ze śniegiem i mrozem teraz i dawniej.
 • Odszukanie ilustracji i informacji o krainach wiecznych lodów i lodowcach.
 • Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się lub kończą głoską r.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

Temat tygodnia III: Przygotowania do świąt

 

W trzecim tygodniu dzieci będą wymieniały się swoimi  wspomnieniami i doświadczeniami związanymi z tradycjami okołoświątecznymi. Przypomną  sobie tradycyjne potrawy świąteczne i znaczenie pierwszej gwiazdki w noc wigilijną. Będą analizować, jak wyglądają w ich  domach przygotowania do świąt. Będą ćwiczyć nakrywanie do stołu. Utrwalą także znajomość poznanych liter, będą czytać zbudowane z nich teksty.

 

Pomysły dla rodziców:

 • Wspólne przedświąteczne porządki.
 • Wspólne przygotowania do świąt w domowej kuchni.
 • Przygotowanie papierowych ozdób na choinkę.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

 

Temat tygodnia IV: Hej, kolęda, kolęda!

 

W czwartym tygodniu sporo czasu dzieci poświęcą rozmowom o życzliwości: wyjaśnią sobie, co to znaczy być życzliwym i zastanowią się, jak być życzliwym na co dzień w domu i w przedszkolu. W czasie zabaw  będą powtarzać dzielenie słów na sylaby i na głoski, będą przeliczać elementy.

 

Pomysły dla rodziców:

 • Śpiewanie kolęd i pastorałek.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

 

2. Nadal uczestniczymy w akcji „Dzieci uczą rodziców”

 O terminie  kolejnej lekcji poinformujemy  w bezpośrednim kontakcie.