Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa III Motylki

 

Nauczycielki grupy:

Ewa Malinowska, Monika Muchlińska,

Agnieszka Weltrowska

Pracownik obsługi: Wioleta Gretkiewicz

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc maj  2024

 

Temat tygodnia: KTO NAM POMOŻE?

W tym  tygodniu będziemy  rozmawiać o ludziach, którzy niosą pomoc potrzebującym. Dzieci nauczą się, pod jaki numer telefonu należy zadzwonić, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub bezpieczeństwo. Dzieci przećwiczą wzywanie pomocy – będą wiedziały, jakie informacje należy podać dyspozytorowi. Będą potrafiły rozpoznać, nazwać i przyporządkować atrybuty danej służbie ratowniczej. Dowiedzą się, kto ratuje ludzi na wodzie i w górach.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Ćwiczenie wzywania pomocy – utrwalanie, jakie ważne informacje muszą zostać przekazane dyspozytorowi.
 • Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają głoską ł.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

 

Temat tygodnia: NA WIOSENNEJ ŁĄCE.

W tym  tygodniu dzieci dowiedzą się, jakie zwierzęta zamieszkują łąkę.  Poznają literę ł, Ł, jak łapa. Nauczą się wysłuchiwać głoskę ł na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak pisze się nową literę – małą i wielką. Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y, K, R, L, U, S, B, N, W, P, J, Z, G, C, F, Ł.

Mierzyliśmy się nawzajem, porównywaliśmy się, kto jest wyższy, a kto niższy; sprawdzaliśmy długość stolików. Poznaliśmy owady żyjące na łące. Stworzyliśmy makietę łąki z różnokolorowej masy.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Wyjście na łąkę – obserwacja żyjących tam roślin i zwierząt; zebranie przykładowych roślin, zasuszenie ich, stworzenie małego zielnika.
 • Oglądanie albumów ze zdjęciami owadów żyjących na łąkach.
 • Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają głoską ł.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

Temat tygodnia: OD POMYSŁU AŻ PO DACH

W kolejnym tygodniu maja dzieci zgłębią tajniki budowy domu. Dowiedzą się, jakie są kolejne etapy wykonania takiego projektu. Poznają nazwy zawodów ludzi, którzy mają wkład w powstanie budynku. Zapoznają się ze sprzętami i maszynami budowlanymi. Dowiedzą się, co jest potrzebne do zbudowania domu. Poznają też domy zwierząt. Poznają literę h, H, jak hak. Nauczą się wysłuchiwać głoskę h na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzą się, jak pisze się nową literę – małą i wielką. Będą odczytywać wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y, K, R, L, U, S, B, N, W, P, J, Z, G, C, F, Ł, H. Będą przeliczać elementy, dodawać je do siebie. Poznają znaki większości i mniejszości – nauczą się je zapisywać i prawidłowo stosować w zapisach matematycznych.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowa wspomnieniowa od kiedy istnieje dom, w którym mieszkacie; jaka jest jego historia i kim byli poprzedni właściciele.
 • Wyprawa do lasu i poszukiwanie domów zwierząt (mrowisk, dziupli, gniazd, uli).
 • Zbudowanie szałasu.
 • Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się lub kończą głoską h.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

Temat tygodnia: ŚWIĘTO RODZINY

W tym tygodniu  dużo uwagi poświęcimy  empatii – będziemy bawić  w odgadywanie uczuć ludzi na podstawie ich mimiki. Porozmawiamy o tym, jak ważne są słowa, bo potrafią tworzyć dobrą atmosferę i więzi. Utrwalą najważniejsze (czarodziejskie) słowa (proszę, dziękuję, przepraszam). Będziemy opowiadać o sobie nawzajem o swoich rodzinach i o obowiązkach, jakie ma każdy z domowników. Dzieci zastanowią się, co lubią  ich rodzice.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Rozmowa o rodzinnych koligacjach – kim są ciocie, wujkowie, stryjowie, szwagrowie, bratowe czy kuzyni itd.
 • Wspominanie rodzinnych anegdot.
 • Narysowanie drzewa genealogicznego.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

W tym roku szkolnym nasza grupa przystapiła do akcji „Dzieci Uczą Rodziców” . Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatem sa przedszkola oraz klasy 1-3. Głównym celem akcji jest zachęcanie rodziców do poświęcenia  dzieciom więcej czasu na współną naukę. W ramach akcji każda z placówek otrzymuje darmowe materiały do przeprowadzenia tematycznej lekcji. Zakres tematyczny lekcji jest niezwykle szeroki: bezpieczeństwo, ekologia przyroda i świat zwierząt, historia, geografia, kuktura-tradycja, sport i zdrowie.

W ramach akcji „Dzieci Uczą Rodziców”  na stronie internetowej  www.crl.org.pl będą ukazywać się darmowe materiały do pobrania. Na tej stronie można także  uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu.