Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VI Kolorowe kredki

  Nauczycielki grupy: Justyna Lehmann, Anna Rocławska

 Pracownik obsługi: Ewelina Neumann

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc październik

  1. Jesień w sadzie – poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży. Wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin. Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania. Rozwijane umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych. Poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności
  2. Jesień w ogrodzie rozumienie pojęcia troska, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijane empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego. Rozpoznawanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie umiejętności współpracy. Rozpoznawanie jadalnych częsci roślin, odróżnianie które rosną nad ziemią a które pod. Poznanie właściwości warzyw jako źródła witamin. Tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów.
  3. Zimno coraz zimniej – przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji. Wprowadzenie litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania. Rozpoznawanie cyfry 3. Rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3. Poznanie niektórych właściwości wody. Utrwalenie informacji o deszczowej jesiennej pogodzie. Doskonalenie umiejętności pracy w parach.
  4. Moja mała ojczyzna – poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota. Rozpoznawanie litery m,M, czytanie globalne sylab MO,MA,ME, MI, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej. Rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i głoskowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania. Rozwijane słuchu muzycznego i pamięci słuchowej. Rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych symboli narodowych. Rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli