Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa II Kolorowe kredki

  Nauczycielki grupy: Justyna Lehmann, Anna Rocławska

 Pracownik obsługi: Ewelina Neumann

 

Plan wychowawczo-dydaktyczny na miesiąc czerwiec

 

I. Wielka wyprawa

– poznanie charakterystycznych zabytków na świecie i w Polsce ,doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami

-utrwalenie wiadomości o środkach transportu

-utrwalenie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych

-rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski ,czytania prostych wyrazów i zdań

– doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów

-uwrażliwienie na muzykę klasyczną i muzykę z różnych stron świata , rozwijanie słuchu muzycznego

-rozwijanie kreatywności i wyobraźni , sprawności manualnej

-rozwijanie sprawności fizycznej , doskonalenie umiejętności pracy i zabawy w grupie

II. Smaki i zapachy lata

– utrwalenie wiadomości na temat pory roku , jaką jest lato , rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami ,wzbudzanie ciekawości świata

– budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę , poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem

– doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach , rozwiązywanie zadań rozwijających umiejętności matematyczne

– rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych , budzenie wrażliwości muzycznej, poznawanie dźwięków gamy i ich nazw ,przełamywanie lęku przed wystąpieniami na forum grupy

– pobudzanie i stymulowanie zmysłów, uwrażliwienie na odbiór sztuki, wyrażanie własnych odczuć w formach plastycznych , rozwijanie umiejętności manualnych

III. Wakacyjne przygody

– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji : w górach ,w lesie i nad morzem , doskonalenie uważnego słuchania i budowania zdań

– doskonalenie umiejętności grafomotorycznych , ćwiczenia w czytaniu ,rozwijanie orientacji przestrzennej , zabawy z kodowaniem

-rozwijanie słuchu muzycznego , ćwiczenie pamięci , rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej , pogłębianie relacji rówieśniczych

-oswajanie nowych doświadczeń związanych z zakończeniem przedszkola , rozwijanie wrażliwości emocjonalnej wzmacnianie więzi przyjacielskich