Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VI Kolorowe kredki

  Nauczycielki grupy: Justyna Lehmann, Anna Rocławska

 Pracownik obsługi: Ewelina Neumann

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty

  1. Sporty zimowe – Poznanie wybranych sportów i dyscyplin zimowych. Poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, zachęcanie do stosowania zasad fair play podczas zabaw. Poznanie litery U,u, rozwijanie słuchu fonematycznego. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem. Poznanie cyfry 8. Kształtowanie pojęcia liczby 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i graficznym.. Doskonalenie umiejętności odwzorowywania. . Ćwiczenie pamięci, rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
  2. Karnawał – Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie. Rozwijanie empatii, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. Poznanie litery B,b, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań. Poznanie cyfry 0, utrwalenie dotąd poznanych cyfr. Doskonalenie umiejętności przeliczania, logicznego myślenia, kształtowanie pojęcia liczby 0. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
  3.  Pod ziemią, pod wodą – Zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami ziemi, zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami. Zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”. Poszerzanie wiedzy n/t złóż, kopalni i ich rodzajów. Zapoznanie z naturalnymi dzwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności muzycznej. Zapoznanie dzieci z budową wulkanu i zachodzącymi w nim procesami. Kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami. Doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego. Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego. Wprowadzenie litery W,w, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10.
  4. W kosmosie – Poznanie pojęcia kosmos, Układ Słoneczny, planety. Zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami(astronom, astronauta), poszerzanie wiedzy n/t ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzien/noc). Poszerzanie wiadoności n/t ruchu planet wokół Słońca oraz własnej osi. Wprowadzenie litery P,p, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt. Poznanie nazw i wyglądów statków kosmicznych oraz ubrań astronautów. Przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów.