Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa I Tęczowe nutki

Rozkład materiału na luty dla grupy I „Tęczowe Nutki”
Tematy kompleksowe:
Nasze ulubione baśnie; karnawałowa zabawa;
Zimowe zabawy, zabawy z wodą;
Dokarmiamy ptaki;
W dawnych czasach-prehistoria w lesie-węgiel-dinozaury;

Oczekiwane osiągnięcia dziecka:
Aktywność językowo-literacka i słuchowa
Stara się wypowiadać się całym zdaniem na interesujący go temat; buduje krótką wypowiedz na temat sytuacji na obrazku;
Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści;
Uważnie słucha, czeka na swoją kolej wypowiedzi;
Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski;
Rozumie znaczenie pojęć: prehistoria, dinozaury, człowiek pierwotny, archeolog, skamielina;
Chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych, kształcących prawidłową wymowę;
Powtarza wierszyki i ilustruje ruchem;

Aktywność społeczno-przyrodnicza
Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w grupie-nawiązuje kontakt w sposób kulturalny;
Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie;
Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa zabaw na świeżym powietrzu zimą;
Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych-wyjaśnia pojęcie: eksperyment;
Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie-wie co to jest przedwiośnie;
Rozumie i wyjaśnia pojęcie: archeolog; wie jak powstał węgiel;
Rozumie znaczenie zamiany wody w lód;
Rozumie konieczność dokarmiania ptaków-poznaje nazwy :gil,sikorka,wróbelek;
Aktywność matematyczna
Posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, bok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych;
Dobiera obrazki do ary i uzasadnia swój wybór;
Próbuje wymieniać podobieństwa i różnice między dwoma przedmiotami;
Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane dwie cechy;
Posługuje się dominem obrazkowym;
Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm;
Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie;
Rozróżnia kształty koła, trójkąta kwadratu;
Układa puzzle ze wzorem lub bez;

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna:
Konstruuje różnorodne budowle przestrzenne z klocków według własnego pomysłu;
Prawidłowo trzyma i posługuje się pędzlem, kredką;
Rysuje i maluje na dowolny temat; zapełnia rysunki konturowe;
Tworzy prace plastyczne w małym zespole-kompozycje z przygotowanych elementów;
Kreśli wg wzoru linie ornamenty na tabliczce sucho ścieralnej;
Układa obrazki z części ;

Aktywność muzyczna i ruchowo-zdrowotna
Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;
Uczestniczy w zabawach tanecznych -porusza się w rytmie muzyki;
Odtwarza podany rytm;
Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych -stara się w sposób dokładny naśladować ćwiczenia;
Doskonali sprawność motoryczną- szybkość, siła, skoczność, umiejętność rzutu do celu, współpracy w grupie;
Właściwie reaguje na umówione sygnały wzrokowe i dźwiękowe w zabawach ruchowych;
Bawi się w ogrodzie przedszkolnym w sposób bezpieczny;
Piosenka z tańcem-„ Rodzina Bałwankowa”
Stoisz smutny nasz bałwanku ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie Panią bałwankową.
Ref.
Oj tak tak, oj tak tak dobrej żony wciąż mi brak.
Oj tak tak, oj tak tak dobrej żony brak.
Ma korale z jarzębiny bałwankowa żona.
Ale łatwo poznać z miny, że dziś jest zmartwiona.
Ref.
Oj tak tak, oj tak tak mego synka jeszcze brak.
Oj tak tak, oj tak tak mego synka brak
Stoi bałwan z bałwankową w środku zaś bałwanek.
Jeszcze chwilka i rozpoczną swój zimowy taniec.
Ref. Oj tak tak, oj tak tak przydałby się jeszcze brat.
Oj tak tak oj tak tak przydałby się brat.
Już wesoło dwa bałwanki tańczą z rodzicami.
I my także się pobawmy razem z bałwankami.
Ref.(x2)
Oj tak tak, oj tak tak zatańcz z nami raz i dwa.
Oj tak tak oj tak tak zatańcz raz i dwa.

Jedzie Zima
Jedzie pani Zima
na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
pięknie powitały:

– Droga pani Zimo,
sypnij dużo śniegu,
żeby nam saneczki
nie ustały w biegu.