Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa II Tęczowe nutki

ROZKŁAD PROGRAMOWY NA CZERWIEC – GRUPA II
Tematy kompleksowe:
1. Dzieci na świecie- poznajemy nasze prawa;
2. Zwierzęta w zoo/Wielka wyprawa;
3. Lato- wakacje już tuż, tuż…
4. Wakacyjne przygody;
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
Aktywność literacko-słuchowa:
• Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i dorosłymi; wypowiada się na konkretny temat;
• Buduje logiczną wypowiedz na temat sytuacji na ilustracji; podejmuje próby oceny, wyciąga wnioski; słucha wypowiedzi innych dzieci i czeka na swoją wypowiedz;
• Różnicuje pojęcia: prawa dziecka, dobre rady, przestrogi, bezpieczne zabawy..
• Wyodrębnia słowa w zdaniu; dokonuje analizy i syntezy sylabowej
• Rozpoznaje ilustracje i nazywa: Polak, Indianin, Hiszpan, Hindus, Chińczyk….; zoo, tygrys, lew, zebra, foka, małpa…
• Chętnie pracuje z mapą i globusem;
• Zna zwierzęta żyjące w zoo-rozumie znaczenie ich życia na wolności; znaczenie wyrazów: sawanna, busz, Afryka,,…;
Aktywność społeczno-przyrodnicza:
• W sposób kulturalny odnosi się do dorosłych i rówieśników;
• Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych grupach bez tworzenia konfliktów;
• Przestrzega zasad ustalonych w grupie; potrafi współpracować z innymi bezkonfliktowo;
• Wie ,jakie prawa mają dzieci na świecie; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;
• Rozumie pojęcie: tolerancja-zna i poznaje dzieci z różnych stron świata;

• Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na ten temat; Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne typowe dla wiosny i lata;
• Wymienia i wskazuje niebezpieczeństwa jakie grożą podczas wakacji nad morzem, w górach, w lesie, podczas kąpieli, podczas burzy…
• Dokonuje porównania różnych miejsc wypoczynku podczas wakacji; wskazuje podobieństwa i różnice;
• Poznaje życie zwierząt egzotycznych żyjących na wolności i w zoo;
Aktywność matematyczna:
• Klasyfikuje przedmioty z uwzględnienie części wspólnej;
• Dobrze orientuje się na kartce papieru-określa strony;
• Wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu;
• Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5z uwzględnieniem kierunku liczenia;
• Próbuje grać w gry planszowe i właściwie trzyma się kierunku i zasad kostki do gry;
• Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy;
• Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych- tworzy zbiory równoliczne;
Aktywność plastyczno-techniczno-grafomotoryczna:
• Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg własnego pomysłu;
• Prawidłowo trzyma narzędzia; rysuje, maluje na temat dowolny; swobodnie posługuje się kredkami, nożyczkami, pędzlem-koloruje rysunki konturowe;
• Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazany kierunkiem;
• Tworzy prace plastyczne w małym zespole- komponuje z przygotowanych elementów;
Aktywność muzyczna i ruchowo-zdrowotna:
• Śpiewa piosenki poznane w całym roku szkolny w grupie i indywidualnie;
• Sprawnie odtwarza rytm; uczestniczy w zabawach tanecznych;
• Uczestniczy we wszelkich zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych z elementami fitnessu;
• Doskonali sprawność motoryczną -szybkość, siłę, skoczność;
• Bawi się na przedszkolnym placu zabaw wg ustalonych zasad bezpieczeństwa;

Wiersz ,,Wakacje”
Gdy słoneczko w lecie świeci, wyjeżdżają z domów dzieci,
by wśród śmiechu i zabawy poznać cały świat ciekawy.
A gdy deszczyk czasem pada, nie narzekaj! Weź sąsiada.
Zagraj w bierki lub chińczyka i niech nuda prędko zmyka!

• Zajęcia z logorytmiki 12 czerwca.

Wakacje rozpoczynamy 1 lipca życząc wszystkim cudownych chwil, wspaniałej pogody i zdrowego wypoczynku!