Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa V Biedronki

Nauczycielki grupy: Sylwia Tyszka, Barbara Zielińska-Szyfelbein

   Pracownik obsługi: Malwina Rolof

 

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne  na miesiąc CZERWIEC:

 

I. WIELKA WYPRAWA (3-7. 06)

 • poznanie źródeł wiedzy o świecie,
 • poznanie charakterystycznych obiektów w innych krajach i ciekawostek o nich,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalenie i poszerzenie wiadomości o środkach transportu,
 • globalne czytanie,
 • dzielenie nazw pojazdów na sylaby,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych,
 • poznanie muzyki z różnych stron świata,
 • poznanie przypraw z różnych krajów.

II. SMAKI I ZAPACHY LATA (10 – 14.06.)

 • utrwalenie wiadomości na temat lata,
 • uczenie tolerancji do upodobań innych dzieci,
 • poszerzenie wiedzy na temat letnich zabaw i wakacyjnych przygód,
 • wyrażanie własnych odczuć w formie plastycznej,
 • budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę,
 • poznanie zjawisk atmosferycznych, które występują latem,
 • eksperymentowanie z kolorami,
 • wyodrębnianie pierwszych głosek wyrazów,
 • ćwiczenie aparatu mowy,
 • poszerzenie wiedzy na temat letnich przysmaków,
 • określanie  właściwości fizycznych lodu.

 

III. WAKACYJNE PRZYGODY (17 – 21. 06)

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na wakacjach,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu, górskiej przyrody,
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami dotyczącymi zachowania się wody,
 • rozwijanie małej motoryki,
 • przeliczanie na konkretach,
 • zapoznanie z pojęciem „szanty” oraz z przykładowymi utworami tego typu,
 • zapoznanie z masą sensoryczną,
 • stymulowanie wielu zmysłów,
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabaw plastyczno – technicznych,
 • nauka współpracy i życzliwości wobec innych,
 • pożegnanie przed wakacjami.

 

3 czerwca – LEKCJA MUZYKI ETNICZNEJ

12 czerwca – LOGORYTMIKA