Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa V Biedronki

Nauczycielki grupy: Sylwia Tyszka, Barbara Zielińska-Szyfelbein

   Pracownik obsługi: Malwina Rolof

 

Założenia  dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2023

Tydzień  I: Poznajemy się

zapoznanie i  zapamiętywanie   imion swoich rówieśników,

-ustalenie  zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu ,

-tworzenie Kodeksu Grupy „Biedronki”,

-zwiedzanie przedszkola i pomieszczeń w budynku przedszkola.

– pogadanka  o emocjach, szukanie  pomysłów na radzenie sobie z nimi,

-wprowadzenie zabaw ruchowych ze śpiewem,

-zapoznanie z piosenką „Przedszkole drugi dom”

 

Tydzień II: W naszym przedszkolu

– zapoznanie z pracownikami  naszego przedszkola,

-rozwijanie sprawności ruchowej  poprzez udział z zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych,

-wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, bajek i wierszy,

-poszerzenie  wiadomości o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw,

-nawiązywanie relacji rówieśniczych przez wspólne zabawy,

-poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience,

-rozwijanie sprawności manualnych,

 

Tydzień III: Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

-utrwalenie „dobrych  manier” oraz  ważnych  słów: proszęprzepraszam i dziękuję.

-rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie treści piosenki ruchem,

-rozwijanie słownika czynnego, zachęcanie to dłuższych wypowiedzi,

-wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie,

-utrwalanie znajomości różnych figur geometrycznych,

– rozwijanie poczucia rytmu,

 

Temat tygodnia IV: Bezpieczni na drodze

-utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze.

– poznawanie  ważniejszych znaków drogowych,

– utrwalenie znaczenia kolorów w sygnalizacji świetlnej.

-rozwijanie umiejętności klasyfikacji wg podanej cechy,

-tworzenie zbiorów,

-kształtowanie umiejętności współpracy,

– poznawanie różnych dźwięków z otoczenia ,

-kształcenie słuchu muzycznego,

– kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów,

– kształcenie motoryki małej,

-rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała,

 

Wydarzenia we wrześniu:

-Dzień Kropki (15.09)

-Dzień Przedszkolaka(20.09)

– Logorytmika (21.09)

-Dzień Jabłka (28.09)

– Dzień Chłopaka (29.09)

-Zajęcia sportowe z trenerami „ Beniaminek” będą się odbywać od 28.09 w każdy czwartek.