Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupy starsze

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci i zabawy według zainteresowań dzieci i inspirowane przez nauczyciela

– kontakty indywidualne z rodzicami oraz dziećmi

– zabawy w zespołach oraz indywidualne w kącikach zainteresowań

– działania edukacyjne z dzieckiem zdolnym lub mającym trudności

– zestaw zabaw i ćwiczeń porannych

– czynności higieniczno – porządkowe

8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, śniadanie, mycie zębów

8.30 – 11.20  Sytuacje edukacyjne

– zabawy zintegrowane wykorzystujące różnorodne działania i sytuacje edukacyjne

– zabawy z grupą, w małych grupkach lub indywidualnie rozwijające aktywność dziecka

– zabawy ruchowe i obserwacje w ogrodzie, spacery, wycieczki.

11.20 – 11.30  Zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

11.30 – 12.00  Obiad

12.00 – 12.30  Poobiedni relaks

12.30 – 14.00  Zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie

14.00 – 14.30  Podwieczorek

14.30 – 16.30  Zabawy w kącikach zainteresowań

– zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym ( w zależności od pogody)

– czas spędzony z literaturą dziecięcą

– zabawy ruchowe, dydaktyczne, bogacenie doświadczeń plastycznych i muzycznych

– praca z dzieckiem zdolnym lub mającym trudności

– kontakty z rodzicami i rozchodzenie się dzieci do domu