Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VII Wiewiórki

     Nauczycielki grupy: Katarzyna Pucek, Anna Sadowska

       Pracownik obsługi: Katarzyna Piepiórka

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne  – MAJ

 

Tydzień I. Moje miasto – Starogard, Kociewie – nasz region

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie symboli miasta i regionu
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • udział w spektaklu – „Trzy świnki” – wyjście do Biblioteki Miejskiej – 07.05.2024
 • rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy w zespołach
 • utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu
 • poszerzanie wiedzy na temat zabytków Starogardu – stolicy Kociewia
 • poznanie kształtu litery h, H rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania
 • osłuchanie  z hymnem Kociewia oraz poznanie elementów gwary kociewskiej
 • udział w lekcji muzealnej w Muzeum Ziemi Kociewskiej – 09.05.2024
 • poznawanie nazw największych miast i rzek Kociewia
 • wzbogacenie wiadomości na temat strojów regionalnych i tradycji ludowych
 • budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny

 

Tydzień II. Jak powstaje…?

 • kształtowanie postaw szacunku do pracy innych ludzi
 • poszerzanie wiedzy na temat pracy zawodowej rodziców
 • utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie oraz innych miejscach publicznych
 • wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi i wykonywania prostych obliczeń na pieniądzach
 • rozwijanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej
 • rozwijanie świadomości ekologicznej, dotyczącej wykorzystywania odpadów i tworzenia z nich nowych rzeczy
 • rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych
 • doskonalenie percepcji słuchowej, kształtowanie poczucia rytmu
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata
 • wyjście do Państwowej Szkoły Muzycznej – zajęcia otwarte – 14.05.2024
 • rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • usprawnianie małej motoryki

 

Tydzień III. Święto Rodziny

 • kształcenie umiejętności nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • wzbogacenie słownictwa o określenia członków rodziny, również w języku kociewskim
 • utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu
 • uświadomienie, jak ważna jest rodzina w życiu dziecka
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – ustalanie równoliczności zbioru
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat
 • pobudzenie ekspresji twórczej
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez tworzenie prac na rzecz swoich bliskich
 • FESTYN RODZINNY – 22.05.2024

 

Tydzień IV. Dzieci Świata

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad,
 • odczuwanie przynależności do grupy
 • rozwijanie poczucia poszanowania człowieka niezależnie od wyglądu, pochodzenia, wyznania, statusu majątkowego
 • kształtowanie postawy otwarcia na innych
 • wdrażanie do wartości: szacunek, dobro, uczciwość, przyjaźń, koleżeństwo
 • doskonalenie umiejętności współpracy
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • rozwijanie sprawności fizycznej w tym umiejętności współdziałania
 • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt, wymienianie sposobów opieki nad zwierzętami
 • wzbudzenie ciekawości świata
 • wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów, które toną, i tych, które unoszą się na wodzi
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych w zabawach
 • kształtowanie postawy otwarcia na innych

y