Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VII Wiewiórki

     Nauczycielki grupy: Anna Sadowska, Katarzyna Pucek

       Pracownik obsługi: Anna Nowicka

 

 Miesięczny plan pracy – KWIECIEŃ

 

 I. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych
 • kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta
 • zapoznanie z literą j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych,
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności manualnych

 

II. W świecie książek

 • wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek, organizacja „Biblioteki przedszkolaka” (przynosimy domowe książki)
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – słuchanie bajek
 • poznanie kształtu litery f, F, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
 • wyjście do Biblioteki Miejskiej (18 kwietnia), kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, wzbogacanie słownictwa
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych
 • zapoznanie z procesem tworzenia książki, rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy szacunku do różnych zawodów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie umiejętności autoprezentacji
 • kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek
 • rozwijanie umiejętności manualnych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie z przegraną
 • rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy

 

Tydzień III. Dbamy o naszą planetę

 • rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię
 • udział w akcji SPRZATAMY DLA POLSKI – 21 kwietnia
 • kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności czytania symboli
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy
 • wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę
 • doskonalenie umiejętności manualnych
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych (-,+)
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, ćwiczenia w czytaniu

 

IV. Majowe święta

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych, majowych świąt
 • prezentacja zabytków Warszawy – stolicy Polski
 • wdrożenie do właściwego zachowania podczas słuchania / śpiewania hymnu
 • poznawanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, doskonalenie orientacji przestrzennej
 • Kociewie – wzbogacenie wiadomości na temat strojów regionalnych i tradycji ludowych, budzenie przywiązania i szacunku do małej ojczyzny
 • wyjście na lekcję muzealną do Muzeum Ziemi Kociewskiej
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących Polski i UE, kształtowanie postawy patriotycznej
 • rozwijanie umiejętności manualnych, doskonalenie współdziałania i integracji grupy
 • rozwijanie umiejętności tanecznych – Kukułeczka

 

Kocham świat
1. Pojedziemy dziś do lasu,

zaśpiewamy kwiatom, drzewom,

że kochamy je nad życie,

nie zabraknie im niczego!

 

Ref. Bo choć mamy mało lat,

kochamy tak bardzo świat

i jeśli ma pięknie być,

to musimy o to dbać,

to musimy o to dbać,

to musimy dobrzy być!

 

2. Posprzątamy dookoła,

pozbieramy wszystkie śmieci,

posadzimy więcej drzewek,

niech im słońce mocno świeci.

Ref. Bo choć mamy mało lat…

 

,,Mamo, tato”

1. Może kiedyś moja mama

kupi mi hipopotama,

z którym mógłbym nieustannie

brykać w wannie lub w fontannie.

Może tata mnie zabierze

w długą podróż na rowerze,

prosto nad ocean wielki,

żeby zbierać tam muszelki…

 

Ref. Mamo, tato, przecież wiecie,

że sny mamy kolorowe

i wierzymy, że umiecie

spełnić choćby ich połowę. /bis

 

2. Może pójdzie ze mną tata

gdzieś na drugi koniec świata,

by hodować żółte smoki

i ze śmiechu zrywać boki.

Może z mamą wymyślimy,

jak mieć co dzień urodziny,

bujać w chmurach przez rok cały

i niebieskie jeść migdały.

 

BARANKI (zabawa ze śpiewem)

Baranki białe jak obłoczki, mają futerka całe w loczki.

A spośród głowy całej w loczkach, zerkają na nas czarne oczka.

W pachnące słońcem poranki biegają po łące baranki .  bis

Co smakuje barankom? Na pewno trawka i sianko.

A gdy baranek to wszystko zje, radośnie beczy be, be, be…