Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VII Wiewiórki

     Nauczycielki grupy: Anna Sadowska, Katarzyna Pucek

       Pracownik obsługi: Anna Nowicka

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

Tydzień I. Poznajmy się!

 • poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się z różnymi osobami, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy, doskonalenie umiejętności współpracy;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • rozwijanie sprawności fizycznej, sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów;
 • poznanie miejsc w sali, kącików zainteresowań;
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, nauka piosenki „Tańcząca wiewióreczka” oraz układu tanecznego do utworu;
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, wspólne sformułowanie „kodeksu grupowego”, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu;
 • nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. tęsknota, gniew;
 • rozwijanie samodzielności;

 

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, poszerzanie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, poszerzenie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw;
 • integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, stosowanie się do ustalonych zasad;
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania;
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji i przeliczania;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w tym manualnej;
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, o przedmiotach używanych w łazience, nauka etapów prawidłowego mycia rąk i zębów;
 • ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych;
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, poczucia „pulsu” w muzyce, zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, nauka piosenki „Przedszkole drugim domem”
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności językowej, dokonywanie analizy sylabowej,
 • budowanie poczucia własnej wartości;

 

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej;
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie umiejętności przeliczania, stosowanie określeń czasu – dni tygodnia;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania;
 • definiowanie cech charakterystycznych dzieci w grupie, poznanie słownictwa z tym związanego, poznanie słów oznaczających przeciwieństwa;
 • rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci;
 • rozwijanie samodzielności;

 

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji; wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem;
 • wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności językowych;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała;
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania;
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, kształcenie percepcji słuchowej, słuchu muzycznego, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci;

 

TANCZĄCA WIEWIÓRECZKA

Wiewióreczka mała po lesie biegała
hop sa ,sa ,sa, hop sa ,sa, sa
po lesie biegała.

Spotkała jeżyka tańczyli walczyka
raz, dwa , trzy, raz, dwa , trzy,
tańczyli walczyka.

Wiewióreczka…………

Spotkała owieczkę tańczyli poleczkę
raz i dwa i raz i dwa i
tańczyli poleczkę.

Wiewióreczka………….

Spotkała ślimaka tańczą kujawiaka
raz i dwa i raz i dwa i
tańczą kujawiaka.

Wiewióreczka …………..

Spotkała szaraka tańczą krakowiaka
raz i dwa i raz i dwa i
tańczą krakowiaka
dookoła polany
tańczą krakowiaka.

 

PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze, w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
Lecz na mnie czeka auto i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

Ja chodzę tam co dzień …

Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.

Ja chodzę tam co dzień …