Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Oferta edukacyjna

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w naszym przedszkolu organizowana jest poprzez:

– terapię logopedyczną
Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci objętych pomocą logopedy. To nie są już dzieci z pojedynczymi wadami wymowy, ale ze złożonymi wadami,  a dodatkowo pojawiają się dzieci 3, 4, czasem 5-letnie, które nie mówią w ogóle albo mówią w sposób zupełnie niezrozumiały dla otoczenia.

– terapię pedagogiczną czyli zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Ze względu na integrację oraz funkcjonowanie w grupach dzieci z opiniami oraz orzeczeniami organizujemy dla tych dzieci dodatkowe wsparcie w postaci grupowej bądź indywidualnej pracy prowadzonej w gabinecie terapii.

– terapię psychologiczną
Ze względu na pojawiające się trudności wychowawcze, emocjonalne oraz inne wynikające z opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej prowadzone są też w przedszkolu zajęcia z psychologiem.

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci wymagających wsparcia
Regularnie wszystkie nauczycielki w grupach opracowują indywidualne programy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych wybranych dzieci.

– zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych
Dodatkowa organizowana jest też praca indywidualna z dziećmi zdolnymi, przygotowywanie do konkursów, promowanie dzieci zdolnych poza przedszkolem.

Dodatkowo regularnie organizujemy:
–  ,,Przegląd Piosenki Przedszkolnej” w Kinie ,,Sokół”
–  koncerty muzyczne, przedstawienia i teatrzyki  na terenie placówki
–  spacery i wycieczki w ciekawe miejsca
–  spotkania z ciekawymi ludźmi i organizacjami