Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupy młodsze

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 8.00   Zabawy według zainteresowań dzieci i inspirowane przez nauczyciela

– zajęcia w zespołach oraz indywidualne

– działania wspomagające i korygujące rozwój dziecka

– zestaw zabaw i ćwiczeń porannych

– czynności higieniczno-porządkowe.

8.00 – 8.30   Śniadanie, mycie zębów.

8.30 – 9.30   Sytuacje edukacyjne

– zabawy i zajęcia dla całej grupy wprowadzające w tematykę

– zabawy i zajęcia doskonalące umiejętności dzieci

– aktywność twórcza dzieci o charakterze plastycznym, ruchowym i muzycznym.

9.30 – 11.30  Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

– zabawy w ogrodzie przedszkolnym

– spacery i obserwacje przyrodnicze.

11.30 – 12.00  Obiad

12.00 – 13.45 Leżakowanie

13.45 – 14.00 Czynności higieniczno-porządkowe

– systematyczne wdrażanie do samodzielności podczas ubierania się.

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 14.45 Zabawa ruchowa

14.45 – 16.30 Zabawy w kącikach zainteresowań

– zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym (w zależności od pogody)

– czynności porządkowe

– kontakty z rodzicami i rozchodzenie się dzieci do domu.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3