Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

Program profilaktyczny - Wesołe dzieci to zdrowe dzieci

 

         Program profilaktyczny „Wesołe dzieci to zdrowe dzieci” jest programem autorskim, przeznaczonym dla dzieci od pierwszego roku edukacji przedszkolnej czyli 3-latków, aż do najstarszych grup, czyli dzieci 5-letnich. Oparty jest o podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowany w przedszkolu program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” oraz dokumenty i ustawy wymienione na wstępie. Realizowany jest w ciągu całego roku szkolnego, przez wszystkie nauczycielki w przedszkolu.
         Zgodnie z definicją jaką podaje H.Radlińska profilaktyka oznacza „zapobieganie powstawaniu zjawisk niekorzystnych dla człowieka”. Inna definicja ujmuje profilaktykę jako proces wspierania dziecka w radzeniu sobie
z trudnościami zagrażającymi  rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.
         Przyjmując te definicje, program nasz kładzie nacisk nie tylko na tradycyjnie ujmowaną edukację zdrowotną,  promocję zdrowego żywienia, higienę i aktywność fizyczną, ale również bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza nim. Obok wiedzy o zdrowiu związanej z funkcjonowaniem organizmu, zajmujemy się też umiejętnościami zapobiegania i radzenia sobie w codziennych sytuacjach trudnych przez dzieci; wzbogacamy  w wiedzę o czynnikach środowiskowych i społecznych wpływających na funkcjonowanie ludzi w środowisku.

PDFProgram profilaktyczny - tutaj