Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Język angielski – dzieci młodsze VI

29.05.2020r.

 

Utrwalenie i poszerzenie słownictwa.

Kluczowe słowa: grass, water, tree, fish, bird, frog, yellow, blue, red, green,

Potrzebne będą: karty obrazkowe 34-39

 

1. Utrwalenie słownictwa z pomocą kart obrazkowych.

Linki do kart obrazkowych:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=36 – 39

 

2. The Animal Flash! – utrwalenie wierszyka. Zachęcamy dziecko do wspólnego mówienia i pokazywania.

A fish, a fish, a fish! Glub, glub, glub! Złóż dłonie nad głową i udawaj rybę.

Water, water, water! Glub, glub, glub! Klepnij dłonią w kartę ,,water”- wody na pierwszą sylabę słowa.

A bird, a bird, a bird! Tweet, tweet, tweet.  Rozłóż ręce jak skrzydła i udawaj że latasz.

A tree, a tree, a tree! Tweet, tweet, tweet. Klepnij w obrazek ,,tree”- drzewa.

A frog, a frog, a frog! Croak, croak, croak. Skacz jak żaba.

Grass, grass, grass! Croak, croak, croak! Klepnij w obrazek ,,grass” – trawy

 

3. What’s missing?

Rozkładamy przed dzieckiem przygotowane obrazki drzewa, trawy, wody oraz rybkę, ptaszka i żabkę.

Powtarzamy z dzieckiem ich nazwy.

– What is it? Yes, a green frog.

Zachęć dziecko, by dokładnie przyjrzało się rozłożonym przedmiotom.

– Look: a green frog, a yellow fish …

Zachęć dziecko by poszło spać i nie podglądało.

Go to sleep now! Close your eyes, don’t peek!

Zabierz jeden przedmiot i obudź dziecko.

Wake up!

Zadaniem dziecka, jest odgadnąć co zniknęło!

Uh – oh! What’s missing?

Można ukryć więcej przedmiotów jednocześnie.

 

ZAKOŃCZENIE: Thank you very much!

 

Blok X

Pomieszane sylaby – Zabawa językowa, która polega na tym, że rodzic podaje słowa, w których są poprzestawiane sylaby. Zadaniem  dziecka jest podanie prawidłowego brzmienia odgadniętego słowa. Przykłady: mek-do (domek); dy-lo (lody); ko-mle (mleko); wa-kro  (krowa); wa-so (sowa); ka-lal (lalka); bra-ze (zebra); ma-ra (rama); mek-do (domek); mek-za (zamek) itp. Dla ułatwienia można dziecku wydrukować lub napisać odgadnięte słowa. Wówczas, gdy rodzic mówi słowa z poprzestawianymi sylabami, dziecko może odszukać je wśród wydrukowanych lub napisanych wyrazów.

 

Sztafeta sylabowa – Zabawa polega na tworzeniu przez dziecko wyrazów rozpoczynających się od sylaby, którą podaje rodzic np. ma: mama, makaron, marzenia, makrela itp. lub kończących się tą samą sylabą np.: piżama, rama, mama, tama itp.

 

Łańcuch sylabowy – Zabawę tę rozpoczynamy wypowiadając dwusylabowy wyraz, dziecko powtarza wyraz i dzieli go na sylaby. Druga sylaba staje się początkiem nowego wyrazu. Bawimy się do wyczerpania przez dziecko pomysłów. Przykłady: wa-ta (wata), ta-ma (tama), ma-ki (maki), ki-je (kije), je-my (jemy), my-dło (mydło), dło-nie (dłonie).

 

Analiza z podskokami – Zabawa polega na tym, że rodzic podaje dowolny wyraz, dziecko powtarza wyraz i dzieli go na sylaby, ale po wymienieniu każdej z nich musi podskoczyć np. balony : ba (podskok) – lo (podskok) – ny (podskok).

 

Litery w imionach – Zabawa polega na przygotowaniu przez rodzica kartoników z imionami najbliższych osób (mamy, taty, brata, siostry, babci, dziadka, wujka, cioci, kolegi itp.). Zadaniem dziecka jest wyszukanie w nich liter podanych przez rodzica. Przykład: Wyszukaj imię na literkę M, na literkę T, podaj karteczkę z imieniem, w którym są dwie literki „a”, podaj karteczkę z imieniem, które kończy się na „k”. (Rodzic wybiera polecenia dopasowane do imion na karteczkach).

 

Podpisz przedmioty – Do tej zabawy należy przygotować kartoniki z nazwami przedmiotów z najbliższego otoczenia (stół, okno, łóżko, miś, lalka, auto, klocki, kanapa, itp.). Zadaniem dziecka jest odczytanie nazwy przedmiotu, odszukanie go w mieszkaniu i „podpisanie” poprzez umieszczenie nazwy w pobliżu tego przedmiotu.

 

Nakrętkowe obrazki, czyli dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – Do tej zabawy potrzebujemy: dwie kartki  A4, mazaki, kolorowe nakrętki od butelek (zamiast nakrętek można użyć wyciętych z kolorowego papieru kółek). Z nakrętek lub kółek dziecko układa na kartce dowolny wzór (serce, gąsienicę, kwiatek, domek itp.). Następnie te nakrętki odrysowuje i w powstałych kółkach rodzic wpisuje działania matematyczne (na dodawanie lub odejmowanie bez wyników np. 2+3 , 6-4 itp.). Na osobnej kartce umieszczamy legendę do obrazka – każdy wynik odpowiada innemu kolorowi nakrętki lub kółka z papieru (np.: 4 – niebieski; 5- żółty; 6 – zielony; 7 – pomarańczowy; 8 – czerwony, itp.) Zadaniem dziecka jest podanie wyniku działania, odszukanie w legendzie koloru wyniku (nakrętki lub kółka) i ułożenie go na działaniu.

 

Figury geometryczne – Do tej zabawy należy przygotować wycięte z kolorowego papieru figury geometryczne dużego formatu (po 2 sztuki każdej figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt). Po jednej figurze układamy na dywanie i włączamy dowolną muzykę. Dziecko tańczy dowolnie po całym pokoju. Na przerwę w muzyce rodzic podnosi wybraną figurę, a dziecko odszukuje ją na dywanie, staje na niej i nazywa. Zabawę powtarzamy do każdej figury.

 

Leniwe ósemki – Na dużym arkuszu papieru rysujemy dużą leniwą ósemkę (znak nieskończoności, przewrócone 8). Następnie prosimy dziecko, by kilkukrotnie wodziło palcem po jej śladzie, potem rysowało ołówkiem, następnie kredką, a na końcem mazakiem. Dziecko może też samo rysować leniwe ósemki różnymi kolorami, rysować je w powietrzu rękami, nogami – raz jedną, raz drugą.

 

Sznurkowe kwiaty – Jest to zabawa, która rozwija wyobraźnię i sprawność rąk. Potrzebujemy: stare czasopismo, kartkę A4, farby plakatowe, miseczkę, sznurek lub włóczkę długości około 20- 30 cm. Kartkę A4 składamy na pół. Dziecko macza sznurek w farbie (farbę należy przełożyć do miseczki), a następnie układa go na połowie kartki – jeden koniec  musi wystawać poza kartkę, reszta sznurka może być ułożona dowolnie – im więcej zawijasów, tym lepiej. Sznurek przykrywamy drugą połową kartki  i całość wkładamy między strony czasopisma. Prosimy dziecko, aby pociągnęło za koniec sznurka i wyciągnęło go z kartki. Rozkładamy kartkę i wspólnie z dzieckiem oglądamy jaki powstał wzór. Możecie w ten sposób przygotować całą stronę kolorowych sznurkowych kwiatów.

 

https://youtu.be/dUYhFXsJQvg

 

Język angielski – dzieci młodsze V

20.05.2020r.

 

Utrwalenie i poszerzenie słownictwa.

Kluczowe słowa: fish, bird, frog, yellow, blue, red, green,

Potrzebne będą: karty obrazkowe 34-36, żółte, pluszowe lub plastikowe rybki, ptaszki, żabki, MAGIC BOX, obrazek wody, drzewa i trawy

 

1. Utrwalenie słownictwa z pomocą kart obrazkowych.

Linki do kart obrazkowych:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=36

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=38

 

2. Feel it!

Przygotowujemy MAGIC BOX. Siadamy w kręgu. Wkładamy do niego zwierzątka, powtarzając z dziećmi ich nazwy:

A fish, a bird, a frog! Into the box!

Zachęcamy gestem dziecko, aby włożyło dłonie do pudełka przez wycięte otwory.

Put your hands in, like this!

Zachęć, aby dziecko zamknęło oczy.

Close your eyes.

Poproś dziecko aby wybrało jedną zabawkę i ją nazwało.

Now,  take one animal and say what is it?

Kiedy dziecko wybierze prawidłowo – pogratuluj.

Well done!

I zamiana. 🙂

 

3. The Animal Flash!

A fish, a fish, a fish! Glub, glub, glub! Złóż dłonie nad głową i udawaj rybę.

Water, water, water! Glub, glub, glub! Klepnij dłonią w kartę ,,water”- wody na pierwszą sylabę słowa.

A bird, a bird, a bird! Tweet, tweet, tweet.  Rozłóż ręce jak skrzydła i udawaj że latasz.

A tree, a tree, a tree! Tweet, tweet, tweet. Klepnij w obrazek ,,tree”- drzewa.

A frog, a frog, a frog! Croak, croak, croak. Skacz jak żaba.

Grass, grass, grass! Croak, croak, croak! Klepnij w obrazek ,,grass” – trawy

 

ZAKOŃCZENIE: Thank you very much!

J. angielski – dzieci starsze VI

21.05.2020

 

Utrwalenie znajomości nazw zwierząt i czynności poprzez odgrywanie piosenki aktywizującej.

Kluczowe słownictwo: bunny, duck, cat, dog, pig, clean, dirty, feet, climb, swim, hop, roll.

Potrzebne będą: Karty pracy s. 38-39, karty obrazkowe 43-49

 

1. Powtórzenie nazw zwierząt z wykorzystaniem kart obrazkowych (linki do kart obrazkowe zamieszczone zostały w poprzednim opisie zajęć). Zachęcamy dziecko do naśladowania zwierzątka, które kolejno widzą na kartach obrazkowych, np.:

– What is it? Yes, a bunny! Hop, hop, hop! A bunny!

 

2. Story Time! Karty pracy s. 38 -29

Link do kart pracy:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=40

Dziecko słucha historyjki i wskazuje odpowiednie ilustracje.

 

3. Max, Lilly: Boo, oh, Boo, where are you?

Boo: Shh! Shh!

Max: What’s that?

Lilly: A cat.

Boo: A cat…

Cat: Meow! Climb, climb, climb!

Boo: Come on, climb!

 

4. Boo: What’s that?

Max: A dog.

Boo: A dog…

Dog: Woof, woof! Run, run, run!

Max: Come on, run!

Boo: What’s that?

Lilly: A bunny.

Boo: A bunny…

Bunny: Hop, hop, hop, hop!

Lilly: Come on, let’s hop!

 

5. Boo: Ooo! What’s that?

Lilly: A duck.

Boo: A duck…

Duck: Quack, quack! Swim, swim, swim!

Max: Come on, let’s swim!

Lilly: Oh, Max, your feet! So dirty!

 

6. Boo: And what’s that?

Lilly: A pig…It’s dirty!

Pig: Roll, roll, roll!

Boo: Come on, roll!

Max, Lilly: Boo…

Boo: Roll, roll, roll!

Max, Lilly: Oh, Boo, you are dirty!

Po wysłuchaniu historyjki powatarzamy z dzieckiem kluczowe słownictwo, pytając:

– What’s this? Is Boo clean? No, Boo is dirty! Point to Max’s feet. Great!

 

7. Guess what!

Przygotowujemy wczesniej obrazki z narysowanymi zwierzątkami ( buuny, duck, cat, dog, pig).

Siadamy z dzieckiem, chowamy za plecami jedną z kartek z narysowanym zwierzątkiem.

– Shh, it’s a secret.

– What is it?

Dziecko próbuje odgadnąć obserwując gesty rodzica.

– A dog? A cat?

Następnie zmiana. Dziecko chowa wybraną przez siebie kartę i chowa ją za plecami. Rodzic na podstawie gestów dziecka odgaduje co to za karta.

 

ZAKOŃCZENIE: Thank you very much!

Blok IX

 

Wszystko co widzę – Poproś dziecko, aby rozejrzało się po pokoju lub mieszkaniu i odszukało w otoczeniu jak najwięcej przedmiotów, których nazwy zaczynają się na podaną przez Was głoskę np.: t – telewizor, telefon, toster, tornister, itp. Gdy dziecko odszuka dany przedmiot musi wyraz przegłoskować. Zabawa kształtuje spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia, a także umiejętność dokonywania analizy głoskowej (wyodrębniania głosek w słowie), niezbędnej w nauce czytania.

 

Na wycieczkę zabieram – Zacznij zabawę słowami: Na wycieczkę do lasu/w góry/na wieś zabieram… i wymień nazwę jednego przedmiotu, np.: Na wycieczkę do lasu zabieram lornetkę. Poproś dziecko, aby powtórzyło wypowiedziane przez Ciebie zdanie i dodało nazwę kolejnego przedmiotu, który chciałoby zabrać na wycieczkę np.: Na wycieczkę do lasu zabieram lornetkę i torbę. Na zmianę powtarzajcie całą kwestię, dodając na końcu nazwę kolejnego przedmiotu. Na zakończenie przeliczcie nazwy przedmiotów, które udało się Wam zapamiętać. Zabawa ta pozwala rozwijać mowę i ćwiczyć pamięć, a przeliczanie nazw przedmiotów kształtuje umiejętności matematyczne.

 

Łowimy rybki – Do tej zabawy przygotowujemy rybki wycięte z tektury w dowolnej ilości. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie rybek, narysowanie oczu, łusek, mogą dokleić płetwy i ogon z kolorowego papieru. Na każdej rybce piszemy markerem dowolną literę. Do każdej rybki przyczepiamy metalowy spinacz. Następnie przygotowujemy dziecku wędkę: do patyka przywiązujemy sznurek, a na jego końcu magnes (jeżeli dziecko ma w domu zabawkową wędkę z magnesem to może ją wykorzystać). Zabawa polega na łowieniu rybek, odczytaniu litery na rybce i podaniu jak najwięcej słów na daną literę. Podane wyrazy dziecko dzieli na sylaby i głoski.  Zabawa rozwija wyobraźnię, kształtuje sprawność manualną, utrwala znajomość liter i ćwiczy analizę i syntezę głoskową.

 

Kamienice – Rozwijanie sprawności rachunkowych. Na kartce  A4  należy dziecku narysować domy bez okien (ilość kamienic dowolna). Pod każdym domem rysujemy dowolną ilość kresek lub cyfrę. Dziecko ma za zadanie policzyć kreski pod kamienicą/odczytać cyfrę, narysować taką samą liczbę okien, a następnie pokolorować domy.

 

Mój wiosenny ogródek – Do tej zabawy należy przygotować dziecku kartkę A4, kredki  lub pisaki. Dziecko pod dyktando rodzica rysuje w odpowiednim miejscu: na górze na środku narysuj słoneczko; na dole dwie grządki (linie  poziome); w prawym, górnym rogu kartki chmurkę; w lewym, dolnym rogu drzewo. Na pierwszej grządce od dołu narysuj 3 stokrotki i 2 maki, a na drugiej grządce 4 tulipany i 3 bratki. Teraz policz ile jest kwiatków na każdej grządce i napisz działania (3+2=5, 4+3=7).

 

Wiosenne kwiaty – Należy przygotować dziecku kilka słomek do napojów, kolorowy papier lub bibułę, nożyczki, klej. Z kolorowego papieru lub bibuły przygotować paski wielkości około 20 cm x 10 cm. Zadaniem dziecka jest ponacinać paski (nacięcia powinny być dość głębokie i ułożone jedno obok drugiego, będą to płatki kwiatków). Tak przygotowane paski dziecko owija na górze wokół słomki – aby zacząć owijanie początek papieru musi dziecko posmarować klejem. Gdy już zbliża się do końca papieru także smaruje go klejem. Następnie samo lub z pomocą rodzica kształtuje z pasków płatki kwiatka. Cięcie papieru i mocowanie płatków rozwija sprawność rąk.

 

https://youtu.be/RaFC1dr7nB8

 

 

Język angielski – dzieci młodsze IV

15. 05. 2020

 

Wprowadzenie w tematykę związaną ze zwierzętami.

Kluczowe słowa: fish, bird, frog, yellow, blue, red, green.

Potrzebne będą: karty obrazkowe 1-3, 33-36, żółte, czerwone, niebieskie i zielone przedmioty.

 

1. Wprowadzenie słownictwa z pomocą kart obrazkowych.

Linki do kart obrazkowych:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=36

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=38

 

Pokazujemy dziecku kolejną kartę, nazywamy ją, używając śmiesznego głosu np. piskliwie

– A bird! Bird, bird, bird!

– A fish! Fish, fish, fish! (nosowo)

– A frog! Frog, frog, frog! (skrzekliwie)

Zapraszamy dziecko do naśladowania:

– Repeat like this, in a high voice! Now, like this!

Powtarzamy z dzieckiem kilkakrotnie sekwencję słówek w tej samej kolejności. Pamiętamy o używaniu właściwego głosu przy każdej karcie.

 

2. Magic change!

Powtarzamy magiczną formułę:

– Magic, magic, 1, 2, 3! Frogs, frogs (birds, birds / fish, fish ), play with me!

Rodzic również bierze udział w zabawie, aby dziecko mogło go naśladować. Udajemy właściwe zwierzę: skaczemy jak żaba, rozkładamy ręce i udajemy, że latamy jak ptak, poruszamy ustami jak ryba i udajemy, że pływamy.

 

3. Colour hunt

Powtarzamy z dzieckiem nazwy kolorów z wykorzystaniem kart obrazkowych. Linki poniżej:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=2

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=4

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=35

– What colour i sit? Of course, yellow (red/ green / blue)

Zachęcamy dziecko, by przyniosło przedmiot w określonym kolorze:

– Find something green (red / blue / yellow)!

– Put them on the floor, like this!

Na koniec możemy  uporządkować wszystkie przedmioty pod względem koloru:

– Put the green (blue / red / yellow) things right here!

 

ZAKOŃCZENIE: Thank you very much!

J. angielski – dzieci starsze V

14. 05. 2020

 

Clean or dirty?

Kluczowe słownictwo: bunny, duck, cat, pig, dog, tail.

Potrzebne będą: karty parcy s. 37, karty obrazkowe 43-47

 

1. Wprowadzenie słownictwa

Prezentujemy dziecku po kolei odpowiednie karty obrazkowe i podajemy ich nazwy. Dziecko kilka razy powtarza usłyszane słowo (bunny, duck, cat, dog, pig).

Linki do kart obrazkowych:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=45

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=46

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=48

 

2. The Animal Flash

A bunny! A bunny! A bunny……And a duck! (klaśnij na pierwszą sylabę słowa “bunny”)

A duck! A duck! A duck……And a cat! (tupnij na słowo “duck”)

A cat! A cat! A cat ……..And a pig! (podskocz na słowo “cat”)

A pig! A pig! A pig…..And a dog! (puknij w podłogę na słowo „dog”)

A dog! A dog! A dog……And stop! (klepnij się w uda na słowo „dog”).

Zabawę powtarzamy 2x ze zmienną intonacją.

 

3. Show me!

Utrwalenie słownictwa w zabawie ruchowo – naśladowczej. Przygotowujemy karty obrazkowe 43-47.

Wskazujemy dziecku kolejne karty:

– Look! A duck! Quack, quack, quack!

Now- a dog! Woof, woof!

Zmieniamy karty, podajemy nazwy i naśladujemy ruchem, aby dziecko również mogło naśladować

 

4. Karty pracy s. 37

Link do karty pracy:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=38

Dziecko próbuje odgadnąć, do których zwierząt należą poszczególne ogony. Rysuje po śladzie linie od każdego zwierzęcia do ogona. Zwracamy uwagę dziecka na przedstawione na karcie zwierzęta:

– Look! What’s this? Yes, a duck (a cat/a pig/……)! Wonderful!

Zwracamy uwagę dziecka na ogony wystające z ukrycia:

– Oh, dear! What’s this? A…..Tail! That’s right! Whose tail? The duck’s? No….The pig’s? Let’s check!

OK. Trace, like this!

 

ZAKOŃCZENIE: Thank you very much!

 

 

Blok VIII

Gra w sylaby – Do tej zabawy należy przygotować kartoniki z różnymi sylabami (muszą to być jednak takie sylaby, żeby dziecko potem mogło ułożyć z nich wyrazy np.: do, my, dy, my, ko, ty, ma, ki, ma, ma, ta, ta, wo, da, ko, za, la, la). Na początku zabawy dziecko musi każdą sylabę głośno przeczytać. Następnie kartoniki z sylabami rozkładamy na dywanie lub stole sylabami do dołu. Zadaniem dziecka jest  wybranie dwóch dowolnych kartoników, głośne przeczytanie sylab i sprawdzenie, czy można ułożyć z nich wyraz. Jeżeli nie to dobiera sobie z dywanu kolejny kartonik (jeżeli dziecku za pierwszym razem uda się ułożyć wyraz to zabiera dwa kartoniki). Po ponownym wybraniu kartonika znowu głośno czyta sylabę i sprawdza, czy może z sylab, które już ma zbudować wyraz. Zabawę kończymy jeżeli uda się dziecku wykorzystać wszystkie sylaby do zbudowania wyrazów.

 

Zabawy z literami –  Należy przygotować dziecku do tej zabawy narysowane na karteczkach kropki takie jak są w kostkach do gry (każda kropka na osobnej karteczce), a na drugiej stronie każdej kartki należy napisać literę: jedna kropka – litera b; dwie kropki –  litera p; trzy kropki –  litera d; cztery kropki – litera w; pięć kropek – litera f; sześć kropek – litera s. Układamy kartki na dywanie lub stole kropkami do góry. Zadaniem dziecka jest rzucenie kostką do gry, powiedzenie ile kropek wyrzuciło, odszukanie kartki z taką samą ilością kropek, odwrócenie kartki i powiedzenie jaka to litera. Następnie dziecko wypowiada jak najwięcej wyrazów na tę literę. Odkłada kartkę z wylosowaną literą na bok i zaczyna grę od nowa (jeżeli znowu wyrzuci taką samą ilość oczek jak poprzednio to musi rzucić kostką jeszcze raz).

 

Matematyczne smoki – Do tej zabawy dziecko musi przygotować sobie samo lub z pomocą rodzica dwa smoki (takie śmieszne stworki bez rąk i nóg wykonane z kolorowego papieru). Na brzuchu każdego smoka piszemy dowolną liczbę od 5 do 10. Smoki pogubiły ręce i nogi, a zadaniem dziecka jest ich odnalezienie. Ręce i nogi smoków to paski z kolorowych papierów, na których znajdują się działania matematyczne na dodawanie. Wynik działania wskazuje, do którego smoka pasuje dana ręka lub noga. Przykład: Jeden smok ma na brzuchu napisaną liczbę 8, a drugi liczbę 10. Na każdym kolorowym pasku są napisane działania matematyczne: 4+4; 3+5; 2+6; 1+7; 5+3; 6+2; 1+9; 2+8; 5+5; 4+6; 3+7; 8+2. Paski rozkładamy na dywanie lub stole, dziecko wybiera sobie jeden pasek, odczytuje zapis matematyczny, podaje wynik i przykleja do właściwego smoka. Jeżeli dziecko potrafi odejmować można przygotować paski z działaniami na odejmowanie.

 

Lody –  Wycinamy z kolorowego papieru dwa wafelki do lodów (rożki) i kolorowe kółka (gałki lodów) w  ilości 10 lub więcej sztuk, przygotowujemy kartoniki z cyframi od 1 do 10, kartoniki ze znakami matematycznymi  <; >; =; +. W zabawę matematyczną ,,Lody” możemy bawić się na różne sposoby. Przykłady zabaw:

1. Przeliczanie: układamy na rożkach dowolną ilość kółek (gałki  lodów). Zadaniem dziecka jest przeliczenie gałek  lodów w każdym rożku i położenie obok odpowiedniej cyfry. Wersja odwrotna: przy rożku kładziemy kartonik z dowolną cyfrą, a zadaniem dziecka jest odczytanie i położenie właściwej liczby gałek lodów.

2. Sekwencje: jeden rożek jest rodzica, a drugi dziecka. Na swoim rożku rodzic układa gałki lodów w określonej kolejności (należy ułożyć gałki lodów z różnych kolorów). Zadaniem dziecka jest odtworzenie wzoru, który jest na rożku rodzica.

3. Oznaczanie równości i nierówności: układamy gałki lodów tak, aby ich liczba w rożkach była taka sama lub różna. Zadaniem dziecka jest przeliczenie gałek w lodach, podpisanie właściwymi cyframi, wstawienie odpowiedniego znaku ,,<;  >; =”  i odczytanie zapisu.

4. Dodawanie lub odejmowanie: Układamy w rożkach dowolną ilość gałek lodów. Po ułożeniu dziecko przelicza, ile jest gałek w każdym rożku i podpisuje odpowiednią liczbą. Następnie kładziemy między cyframi  znak dodawania ,,+” i  prosimy, aby dziecko policzyło ile gałek  jest razem na obu rożkach i uzupełniło zapis równania i je odczytało, np.: sześć dodać trzy równa się dziewięć. Jeżeli dziecko potrafi odejmować można zabawę przeprowadzić na odejmowanie, tym razem wykorzystując jeden rożek.

 

Ćwiczenia grafomotoryczne ,,Ślimaki”-  Rodzic układa przed dzieckiem kartkę z narysowanym małym ślimakiem. Dziecko rysuje obok coraz większe ślimaki (jeden za drugim). Kierunek od lewej do prawej. Na drugiej stronie kartki jest narysowany duży ślimak, a zadaniem dziecka jest rysowanie coraz mniejszych ślimaków (jeden za drugim).

 

Kolorowe cienie – Do tej zabawy należy przygotować kartkę, kredki, niewielką figurkę (lub kilka figurek) i lampkę. Ustawiamy figurkę na krawędzi kartki. Włączamy lampkę, światło kierujemy tak, aby cień figurki padał na kartkę. Zadaniem dziecka jest odrysowanie cienia figurki i pokolorowanie go w sposób dowolny. Zabawa jest zachętą do eksperymentowania. Usprawnia mięśnie dłoni, dzięki czemu przygotowuje ręce do pisania.

 

https://youtu.be/d8PGGKyLt0M

 

Język angielski – dzieci młodsze III

08.05.2020

 

Utrwalanie i poszerzanie słownictwa.

Kluczowe słownictwo: face, nose, mouth, eyes, mirror

Potrzebne będą:  lusterko, kredki, kartka, wycinki z gazet

Przed rozpoczęciem zadań, które znajdują się poniżej, przypominamy dziecku słownictwo z wykorzystaniem kart obrazkowych 28 – 32. Linki do kart zamieszczone są w opisie poprzednich zajęć.

 

1. Move it!

Przypomnienie i utrwalenie słownictwa w zabawie słuchowo -ruchowej.

Stajemy z dzieckiem i zachęcamy do poruszania właściwą częścią twarzy:

  1. Move your eyes! (mrugaj oczami)
  2. Now, move your nose! (poruszaj noskiem jak królik)
  3. Move your mouth! (otwieraj i zamykaj usta, uśmiechnij się, ułóż usta w dziobek)
  4. And – move your face! (rób smieszne miny)

– Powtórz zabawę.

 

2. Face collage.

Utrwalenie słownictwa w zabawie twórczej.

Przygotowujemy odpowiednie wycinki z gazet: oczy, usta, nos

Dajemy dziecku kartkę oraz kredkę i zachęcamy je, aby narysowało okrąg (a face):

– A piece of paper for you. Now, a crayon for you. Draw a face, like this! Perfect!

– Oh, eyes! Eyes for you? Here you are!

– And a nose ( a mouth) for you! OK!

Zachęcamy dziecko, aby przykleiło wycinki w odpowiednich miejscach twarzy.

– Let’s make a face! Glue the eyes (the nose/ the mouth) to the paper, like this!

Omawiamy skończoną pracę:

– Oh, what a face! Where are the eyes? Where is the nose (the mouth)? I love your face!

 

3. A Funny Face

Utrwalenie słownictwa w zabawie muzyczno ruchowej. Zachęcamy dziecko do obrazowania treści ruchem i gestem.

A funny face! Face, face, face! (rób śmieszne miny)

Hey, hey, hey! A funny face! (podskocz trzykrotnie, zrób śmieszną minę)

Funny eyes, eyes, eyes, eyes! (mrugaj oczami, patrz w różne strony, zamykaj je i otwieraj)

Hey, hey, hey! Funny eyes! (podskocz trzykrotnie, wskaż swoje oczy)

A funny nose, nose, nose, nose! (zmarszcz nos, poruszaj nim jak królik)

Hey, hey, hey! A funny nose! (podskocz trzykrotnie, wskaż swój nos)

A funny mouth, mouth, mouth, mouth! (zrób dziobek z ust, otwórz je szeroko, uśmiechnij się)Hey, hey, hey! A funny mouth! (podskocz trzykrotnie, wskaż swoje usta)

 

4. Mirror, mirror!

Dajemy dziecku lusterko. Zachęcamy, aby przeglądając się, wskazało właściwe części twarzy w lustrze.

– Look, what is it? Yes! It’s a mirror!

– Point to the….face ( eyes/ the nose/ the mouth) in the mirror! Well done, beautiful!

 

ZAKOŃCZENIE: Thank you very much!

J. angielski – dzieci starsze IV

07.05.2020r.

 

Podsumowanie materiału leksykalnego.

Potrzebne będą: karty pracy s.34, karty obrazkowe 35-41 i 7-111.

 

1. Utrwalenie nazw części ciała.

Linki do kart obrazkowych:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=9

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=10

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=12

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=36

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=38

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=40

 

Zachęcamy dziecko do wskazania odpowiedniej części ciała:

– Now, touch your nose (eyes/ears/tummy)!

– Who’s the first to touch…. the legs (the toes/the fingers)?

– Well done!

 

2. The Body Flash!

Dzieci odpowiednim ruchem prezentują tekst zabawy. Szczegółowy opis znajduje się w scenariuszu poprzednich zajęć.

Magic, magic, 1, 2, 3!

1, 2, 3, move with me!

Eyes and ears,

Mouth and nose!

Head and tummy,

Legs and toes!

Now! Say it like a mouse….

Say it like a mouse….

………………….

Now! Say it like an elephant……….like an elephant!

That’s right!

 

3. Story 6 Action Song

Słowa do piosenki znajdują się w poprzednim scenariuszu zajęć.

Utrwalenie słownictwa w muzycznej zabawie z elementami pantomimy. Stajemy z dzieckiem. Ustalamy, kto jest myszką, a kto słoniem, np.:

– You are a mouse.

– I’m an elephant.

Możemy również zaprezentować dziecku odpowiednie karty obrazkowe 40-41.

Link do kart:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=42

 

4. Karty pracy s. 34

Zachęcamy dzieko, aby odszukało na ilustracji części ciała i połączyło z ich właścicielami. Prosimy, aby dziecko nazywało elementy znajdujące się na karcie – postacie Boo, Lilly, Maxa, słonia, mysz oraz części ciała:

– Who’s this? Yes, Max! And what’s this? Yes, it’s a leg!

Wskazujemy jedną z części ciała przedstawionych na karcie i pytamy:

– Oh, dear! Who’s this? Lilly? No….Boo? No…..The elephant? Yes! Match! Like this.

W podobny sposób pomagamy dziecku połączyć pozostałe postacie z ich częściami ciała.

Link do karty pracy:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=37

 

ZAKOŃCZENIE: Thank you very much!