Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VII Sówki

Nauczycielki grupy: Anna Sadowska, Katarzyna Pucek, Mieczysława Porazik, Maria Ziemer

   Pracownik obsługi: Sylwia Bednarczyk

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na GRUDZIEŃ

 

I CZEKAMY NA MIKOŁAJA

Siedem reniferów –  piosenka dla Świętego Mikołaja – wprowadzenie do nauki.  Janczary – zabawy rytmiczne z instrumentami. Spotkanie ze Świętym Mikołajem, zabawy nowymi zabawkami, radzenie sobie z emocjami. Stosowanie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnej własności. Zapoznanie z obrazem graficznym liczby 7, stosowanie liczebników porządkowych. Wprowadzenie liter „K, k” pisanych i drukowanych. Ćwiczenia w czytaniu w zakresie poznanych liter. Wysyłanie listów do Świętego Mikołaja – spacer na Pocztę. Spotkanie wigilijne – przydział ról, wstępne zapoznanie z scenariuszem występu. Zabawy doskonalące umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania. Mikołaj – wykonanie pracy plastycznej.

  1. XII – Mikołajki – ubieramy coś Świątecznego

 

II KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ

Rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości, korzystanie z umownych miar, porównywanie ciężaru – zabawy z wagą szalkową. Nazywanie różnorodnych zawodów, dzielenie się wiedzą, kojarzenie charakterystycznych elementów związanych z poszczególnymi profesjami. Globalne odczytywanie wyrazów, poszerzanie słownictwa. Zapoznanie z pojęciem „Wolontariusz” Wypowiedzi na temat własnych zawodowych planów. Wprowadzenie liter „R, r” – pisanych i drukowanych. Formułowanie dłuższej wypowiedzi na temat zawodów swoich rodziców, dziadków. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej. Próba – programu artystycznego.

  1. XII – wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (karma/koce + 2 bilety ulgowe)
  2. XII – wycieczka do Gdańska do Wielkiej Fabryki Elfów

 

III ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, kultywowanie tradycji śpiewania kolęd. Strojenie choinki, wykonanie ozdób świątecznych. Umacnianie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych – stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz. Wprowadzenie liter „L,l” pisanych i drukowanych. Doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole. Utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu. Uważne słuchanie utworów literackich. Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością.

16 XII – Świąteczne porządki – przynosimy ścierkę

19 XII –  Spotkanie Wigilijne połączone z warsztatem plastycznym, serdecznie zapraszamy na godzinę 14.00

 

Siedem reniferów

Saneczkami, saneczkami,
Latam w górę w dół
I szybuję pod chmurami
Dzieląc je na pół.

Bo mam odważnych siedem reniferów,
One prowadzą zaprzęg mój,
Z nimi przyjemnie jest tak latać
I góra dół i góra dół i góra dół.

Dzwoneczkami, dzwoneczkami
Brzęczą dzyń, dzyń, dzyń
No i pędzę pod gwiazdami,
A mój zaprzęg lśni.

 

Taki piękny dzień

 

Ludzie często mówią, że cud im się nie zdarzy.

Że cudów na tym świecie brak, choć każdy o nich marzy.

 

Jest jeden taki piękny dzień jedyny na tym świecie,

Że można poczuć cudów moc, czy chcecie, czy nie chcecie.

 

Jest jeden taki piękny dzień jedyny na tym świecie,

Popatrzcie, jak się zdarza cud, przez Dziecię, przez Dziecię.

 

 

Kolędy:

Dzisiaj w Betlejem

Pójdźmy wszyscy do Stajenki

Wśród nocnej ciszy

 

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3