Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VII Sówki

Nauczycielki grupy: Anna Sadowska, Katarzyna Pucek, Mieczysława Porazik, Maria Ziemer

   Pracownik obsługi: Sylwia Bednarczyk

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na LISTOPAD

 

I MOJA RODZINA

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, wzmacnianie więzi, poszerzanie wiadomości. Utrwalenie adresu zamieszkania. Wdrażanie do bezpiecznych zachowań – stosowanie się do zasady ograniczonego zaufania wobec obcych.  Wprowadzenie liter „m, M” drukowanych i pisanych, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Ćwiczenia w odczytywaniu sylab. Nauka piosenki „Moja wesoła rodzina”. Wprowadzenie cyfry i liczby 4. Organizacja wystawy zdjęć rodziny.

8 XI – udział w akcji „Przedszkole do hymnu” – obowiązuje strój galowy

II MOJA OJCZYZNA

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz uczuć patriotycznych. Rozpoznawanie godła i barw narodowych. Nauka I i II zwrotki hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków. Zapoznanie z mapą Polski i Europy. Wskazywanie na mapie stolicy Polski – Warszawy, naszego miasta  – Starogardu Gdańskiego oraz największej rzeki Wisły, gór, Bałtyku.  Zapoznanie z herbem Warszawy – Syrenką. Prezentacja znaku graficznego głoski „t” i jej zapisu, ćwiczenia w odczytywaniu sylab, tworzenie prostych słów. Globalne odczytywanie „flaga, godło, mapa, Polska, Warszawa”, układanie wyrazów z rozsypanki literowej. Utrwalenie cech charakterystycznych figur geometrycznych (trójkąt, koło).

III CORAZ CHLODNIEJ

Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, dostrzeganie przemienności rytmu dnia i nocy. Utrwalenie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Prowadzenie kalendarza pogody. Poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego – zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą. Dostosowanie ubioru do warunków pogodowych. Wprowadzenie liter „b, B” drukowanych i pisanych. Zapoznanie z liczba i cyfra 5.

20 XI zapraszamy na koncert – „Z biegiem Wisły”. Cena 6 zł.

 

IV ZWIERZETA DOMOWE

Samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł. Poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby). Wprowadzenie liter „y, Y” drukowanych i pisanych, ćwiczenia  w odczytywaniu sylab i wyrazów. Kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi. Zabawy językowe, analiza i synteza głoskowa słów (nazw zwierząt), układanie wyrazów z rozsypanek literowych. Kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt. Poznanie pracy lekarza weterynarii. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.

25 XI Dzień Pluszowego Misia

26 XI – zapraszamy na koncert „Binokle Pana Stanisława Moniuszki”. Cena 6 zł

29 XI – wyjście  na zajęcia sportowe „Beniaminek”

 

„Moja wesoła rodzinka” – piosenka

 1. My rodzinę dobrą mamy,
  zawsze razem się trzymamy!
  I choć czasem czas nas goni,
  my – jak palce jednej dłoni!

Ref. Mama, tata, siostra, brat
i ja – to mój cały świat!
Dużo słońca, czasem wiatr –
to wesoły jest mój świat!

 1. Mama zawsze kocha czule,
  ja do mamy się przytulę.
  Tata kocha lecz inaczej,
  uspokaja, kiedy płaczę.
 2. Gdy napsocę i nabroję,
  siedzę w kącie, bo się boję!
  Tata skarci, pożałuje,
  a mamusia pocałuje!
 3. Kiedy nie ma taty, mamy,
  wszyscy sobie pomagamy!
  I choć sprzątać nie ma komu,
  jest wesoło w naszym domu!

 

SZRON J. Ficowski – wiersz

Jak pięknie się zrobiło dziś!
Park pełen białych jest koronek:
każda gałązka, zeschły liść
są przystrojone białym szronem.
– Skąd wziął się szron ten? Czy wiesz?
– Nie…

– To rzecz zwyczajna jest i prosta:
bielutką niby mleko mgłę zaskoczył mróz.
I tak szron powstał.

Tak zanim noc się stała dniem
mróz mgłę przemienił w szron po troszku…
No, teraz wiesz już wszystko?

Wiem. Ten szron, to mgła w proszku.

 

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3