Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VI Jeżyki

Nauczycielki grupy: Beata Mazur, Ewa Malinowska

Pracownik obsługi: Wioleta Gretkiewicz

 

Program pracy dydaktyczno – wychowawczej

na miesiąc LISTOPAD

 

Tydzień 1. Jesienna pogoda

Drodzy Rodzice!

W pierwszym tygodniu dzieci będą rozwijały umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie przemien­ności rytmu dnia i nocy. Będą się zastanawiać kiedy na niebie widać księżyc i gwiazdy, co się dzieje, gdy kończy się noc, kiedy słonce jest najwyżej na niebie, czy dzień lub noc mogą się zatrzymać. Porozma­wiają o tym czym różni się dzień od nocy, co robimy w ciągu dnia (rano, w południe, wieczorem), a co robimy w nocy. Wysłuchają opowiadania Jedna srebrna kropla i zapoznają się z cyklem obiegu wody w przyrodzie. Będą uczestniczyć w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z wodą i deszczem, eksperymentować z wodą – poznają trzy stany skupienia wody, dowiedzą się, co pływa, a co tonie. Dzieci utrwalą także pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Nauczą też się odczytywać i zapisywać w formie graficznej swoje obserwacje dotyczących zmian temperatury i zjawisk atmosferycznych.

Poznają literę T na podstawie słowa termometr i wykonają wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Będą też doskonalić umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przeliczać sylaby i głoski w słowach, przeliczać słowa w zdaniach.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto w codziennych sytuacjach zwracać uwagę dziecka na prognozę pogody np. w telewizji, radiu lub internecie i wspólnie dopasować strój do warunków atmosferycznych. Warto porozmawiać na temat sposobów spędzania czasu w różnych porach dnia: co robimy rano, w południe, po południu, wieczorem, w nocy.

W następnym tygodniu będą potrzebne:

 

Tydzień 2 Mój kraj, moja Ojczyzna

W tym tygodniu będziemy uczyć dzieci rozumienia pojęcia Ojczyzna oraz szacunku wobec swojego narodu. Zaczniemy od kształtowania pojęć, które są dziecku najbliższe – dom, rodzina, a następnie będziemy rozwijać w dzieciach poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności, zapoznawać je z obyczajami i osiągnięciami kulturalnymi naszego miasta.

Znajomość ważnych wydarzeń w historii własnego narodu, jego tradycji i obyczajów pozwoli odkrywać swoje pochodzenie, budować poczucie tożsamości. Symbole narodowe, tradycje i święta pomogą snuć nić łączącą obecne pokolenia z przeszłymi, kształtując poczucie przynależności do określonej większej grupy.

Rozwijając poczucie przynależności do własnego narodu, ucząc poszanowania i pielęgnowania jego tradycji, rozpalając miłość do własnej ojczyzny, będziemy jednocześnie  uczyć poczucia przynależności do wielkiej wspólnoty ludzi na całej kuli ziemskiej. Uczyć rozumienia różnic kulturowych i ich poszanowania, życzliwości i sympatii dla ludzi w ogóle.

Skupimy się na:

– budowaniu poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, m.in. poprzez uświadamianie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu, przy jednoczesnym rozbudzaniu poczucia przynależności do wspólnoty ludzi na całym świecie – począwszy od rozumienia określenia mój adres po określenia moja miejscowość, mój kraj;

– rozwijaniu poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości, godłem, flagą i hymnem Polski, ważnymi miejscami, postaciami, obyczajami, wysłuchanie legend i historii związanych z powstaniem państwa polskiego;

– rozwijaniu umiejętności budowania dobrych relacji m.in. poprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach, zgodne współdziałanie w zespole;

– rozwijaniu umiejętności organizowania sobie zabawy i zajęć w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne.

Jak wspierać dziecko?

Warto rozwijać w dziecku poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności, zapoznać je z obyczajami i osiągnięciami kulturalnymi. Zadbać o to, aby miało okazję uczestniczyć w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji ważnych rocznic, obchodów świąt czy wystaw…Warto połączyć rodzinne spacery z pokazaniem ważnych miejsc dla danej społeczności i opowiedzeniem historii związanych z tymi miejscami. Czytanie legend i snute przy tej okazji rozmowy o ich bohaterach będą stanowiły znakomitą okazję do poznawania historii własnego narodu i rozwijania poczucia przynależności do większej wspólnoty.

W następnym tygodniu będą potrzebne: książki i albumy o zwierzętach domowych, patyczki do lodów, rolka po papierze toaletowym, pluszowy miś.

 

Tydzień 3. Zwierzęta domowe i nie tylko

W trzecim tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach domowych i nie tylko. Odnosząc się do doświadczeń dzieci oraz informacji wyszukanych przez nie samodzielnie w książkach i albumach, utrwalimy informacje dotyczące opieki nad domowymi zwierzętami, sposobach żywienia i odpowiedzialności za nie. Poszerzymy  te informacje o szczegóły związane z pracą weterynarza. Dzięki temu dzieci miały okazję nie tylko powiększyć zasób swojej wiedzy na temat zwierząt, ale też kształtować poczucie empatii i odpowiedzialności w stosunku do nich. Przy okazji nadchodzącego Dnia Pluszowego Misia, dzieci będą miały okazję poszerzyć wiedzę o drapieżnikach jakimi są niedźwiedzie brunatne występujące w polskich lasach. Dzieci poznają literę D, d na przykładzie wyrazu deska, nauczą się ją pisać na różnych powierzchniach. Będą układały i odczytywały sylaby z poznanych liter (o, a, i, t, m, d). Podczas wspólnych gier i zabaw dzieci poznają cyfrę i liczbę 4. Będą uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, w tym takich, których celem będzie zobrazowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt domowych. Będą także rozwiązywały zagadki słuchowe, oparte na odgłosach zwierząt. Stworzą też przestrzenne koty z rolek po papierze toaletowym oraz wykleją sylwetkę weterynarza plasteliną.

Jak mogą Państwo wesprzeć swoje dziecko w codziennych aktywnościach?

Poprzez rozmowy na temat opieki nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, mogą Państwo wesprzeć rozwój emocjonalny i społeczny swoich dzieci. Jeśli mają Państwo w domu zwierzęta, warto włączyć dzieci w systematyczną opiekę nad nimi, np. poprzez przydzielenie jednego dyżuru tygodniowo dla dziecka. Warto podkreślać zasady bezpieczeństwa w kontakcie z nieznanymi zwierzętami – dzikimi i tymi spotkanymi na ulicy i w parku. Aby wesprzeć naukę czytania i pisania Państwa dzieci, warto wskazywać i nazywać poznane w przedszkolu litery w codziennym otoczeniu dziecka: na reklamach, bilbordach, w gazetach itp.

W następnym tygodniu będą potrzebne: wstążka – ok. 1,5 m wąskiej tkaniny, kilka kartek codziennej gazety (bez ilustracji), jeżeli we wrześniu dzieci nie przyniosły plastikowej butelki, to przynosimy małą, 0,5 litrową butelkę z zakrętką.

 

Tydzień 4. Zimno, coraz zimniej

W ostatnim tygodniu będziemy rozmawiać z dziećmi o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy oraz o skutkach tych zmian w świecie zwierząt. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń, opowiadań, wierszy i zagadek oraz samodzielnie wyszukanych informacji, poszerzą informacje na temat przygotowań zwierząt do zimy.  Podczas spaceru w okolicy przedszkola będą miały okazję zaobserwować gromadzenie zapasów na zimę przez zwierzęta oraz tworzenie przez nie ciepłych schronień. Dzieci poznają też zasady odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt zimą. Utrwalą nazwy ptaków odlatujących na zimę z Polski i tych, które do nas przylatują na zimę. Dzięki zajęciom badawczym dzieci samodzielnie poznają sposoby rozpuszczania lodu przy pomocy różnych substancji. Na podstawie wiersza Zagadka dzieci poznają literę „y” oraz sposób jej zapisu. Będą tworzyć liczbę mnogą słów, dodając „y” do niektórych z nich.  Poznały również  sposób zapisu cyfry 5 oraz podczas zabaw i gier ruchowych utrwalą przeliczanie w zakresie 5, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dzieci wykonają dwie prace plastyczne: budkę dla ptaków – wydzierankę z gazet i przestrzennego pingwina z butelki plastikowej.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W codziennych sytuacjach warto przeliczać z dzieckiem różne obiekty, bez ograniczania zakresu liczenia, również posługując się liczebnikami porządkowymi. Bardzo korzystne będzie też podkreślanie, że jedna dłoń czy jedna stopa ma pięć palców, a dwie – dziesięć. W rozmowach z dzieckiem warto z jednej strony podkreślać wagę pomocy zwierzętom zimą, a z drugiej – odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże. Dokarmianie ptaków podczas ciepłych zim może sprawić, że nie będą potrafiły samodzielnie zdobywać pożywienia. Na podstawie obserwacji pogody warto rozmawiać z dzieckiem o tym, że zmiany w przyrodzie nie zawsze przebiegają typowo. Coraz częstsze ciepłe, bezśnieżne zimy wymuszają zmianę również naszych działań wobec zwierząt. Dobrymi zabawami, a jednocześnie bardzo rozwijającymi, będą wszelkie rytmiczne zabawy, np. wchodzenie po schodach i sylabizowanie wiersza, głośne liczenie podskoków itp.

 

„Jesienna wyliczanka” piosenka (K. Kulikowska)

 

Deszcz, kalosze, bura chmura,

Dmucha, chucha, wieje!

Deszcz, kalosze, bura chmura,

Kropi, pada, leje!

Jesienna pogoda daje w kość!

Jesiennej pogody mamy dość!

 

Wiersz „Deszczowe podróże” (D. Gellner)

„Wszystkie kalosze,
Te małe i duże,
Wszystkie kalosze
Kochają podróże.
Przechadzki po błocie,
Spacerki, wycieczki
Gdy z nieba spadają,
Deszczowe piłeczki.

Gdy mokre są dachy,
I w rynnie coś dzwoni,
A każda kropelka,
Jak srebrny pomponik
Te wszystkie kalosze,
te małe i duże
ruszają przed siebie
w deszczowe podróże.”

 

W drugim tygodniu przypominamy sobie słowa hymnu narodowego (wszystkie zwrotki). Tekst możemy znaleźć w internecie

 

„Wiersz o misiu”

W pokoiku, przy grzejniku, leży misiu na stoliku.

Wciąż mu myśli krążą w głowie, kto przytuli dziś go sobie.

Miś do ciebie puszcza oczka, chce noszony być na rączkach.

Przytul misia spraw mu radość. Miś odwdzięczy się zabawą

 

„Szedł listopad” piosenka

Szedł listopad polną drogą
zerwał liście z drzewa.
Pada deszcz, pada deszcz.
A ja sobie śpiewam.

Zimne wiatry wieją polem
idzie deszcz ulewa.
Pada deszcz, pada deszcz………

Słońce wstaje późnym rankiem,
ziemi nie ogrzewa.
Pada deszcz, pada deszcz……..

 

Uwaga!  Nastąpiła zmiana daty i ceny koncertu „Z biegiem Wisły” Odbędzie się on 20 listopada. Cena 6 zł.

26 listopada zapraszamy na koncert „Binokle Pana Stanisława Moniuszki”. Cena 6 zł

29 listopada wychodzimy na trening z Beniaminkiem. Pamiętamy o odpowiednim ubraniu. Do półki w szatni prosimy włożyć małą butelkę wody.

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3