Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VI Jeżyki

Nauczycielki grupy: Beata Mazur, Ewa Malinowska

Pracownik obsługi: Wioleta Gretkiewicz

 

 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc grudzień 2019 r.

 

I Grudniowe życzenia

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu  będziemy rozmawiać z dziećmi o tym, w jaki sposób obdarowywać innych prezentami i jak zachować się podczas ich przyjmowania. Utrwalimy zwroty grzecznościowe stoso­wane w tych sytuacjach. Dzieci będą dzieliły się z grupą swoimi pragnieniami i marzeniami, będą próbowały wymyślić niespodziankę dla Świętego Mikołaja. Wprowadzimy cyfrę i liczbę 6, dzieci będą uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Dzieci, poprzez czynne uczestnictwo w opowieści ruchowej, będą utrwalały umiejętność dodawania i odejmo­wania w codziennych sytuacjach. Dzieci poznają literę K, k i będą uczyły się kreślić jej kształt oraz wyszu­kiwać słowa, które rozpoczynają się głoską k.  Nauczą się piosenki dla Mikołaja. Samodzielnie stworzą upominek dla swoich najbliższych.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić sposób zachowania się podczas przyjmowania i wręczania prezentów, warto z dzieckiem ćwiczyć takie umiejętności w codziennych sytuacjach. Przypominać o powiedzeniu słów dziękuję i proszę. Aby utrwalić wiedzę o tym, że instrukcja obsługi służy przede wszystkich zachowaniu bezpieczeństwa, warto rozmawiać z dziećmi o sposobach posługiwania się domowymi urządzeniami. Jeśli dysponują Państwo instrukcją obsługi prostych sprzętów domowych, warto ją z dzieckiem przejrzeć, np. podczas wspólnego prania. Korzystne jest też słowne podkreślanie skutków lekceważenia instrukcji np. ubranie skurczyło się, bo nie przeczytaliśmy kodów na metce i upraliśmy w zbyt ciepłej wodzie. Pozwala to dzieciom na rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby wspomóc dziecko w rozwoju społeczno-emocjonalnym warto, na miarę swoich chęci i możliwości, włączyć się wspólnie w przedświąteczną, charytatywną inicjatywę na rzecz innych – ludzi lub zwierząt.

W następnym tygodniu będą potrzebne: centymetr krawiecki, kawałki sznurka i nitek.

 

II  Kim będę, gdy dorosnę?

Drodzy Rodzice!

W tym  tygodniu  będziemy rozmawiać w przedszkolu o zawodach, które wykonują ludzie wokół nas. Dzieci, będą utrwalać informacje oraz wymieniając się nimi, zastanawiać , jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości. Będą dzieliły się też z grupą informacjami o tym, co robią w swojej pracy ich rodzice i dziadkowie. Dzieci, na podstawie opowiadań i wiersza poszerzą swoją wiedzę na temat pochodzenia produktów, które jemy, zawodów związanych z tworzeniem ubrań, ze sztuką i pracami budowlanymi. Będą utrwalać informacje o tym, że każdy zawód jest potrzebny i będą próbowały przewidywać, co by się stało, gdyby jednego z nich zabrakło. Nauczą się piosenki Zawody. Podczas zajęć związanych z tematyką budownictwa, dzieci będą utrwalały zasady bezpieczeństwa i wykonywały proste doświadczenie dotyczące siły tarcia. Dzieci samodzielnie będą  stawiać hipotezy i wspólnie je weryfikować, próbując zapisywać wyniki w dostępny sposób. Dzieci  poznają w tym tygodniu literę R, r na podstawie wyrazu rysunek i  będą uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach. Podczas gier i zabaw będą klasyfikowały przedmioty ze względu na ich ciężar i przeznaczenie oraz uczyły się różnych sposobów mierzenia (stopą, krokami, dłonią).

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto podczas codziennych rozmów z dzieckiem zwracać uwagę na nazwy zawodów, odróżniając je od miejsca pracy tych osób i wytworów tej pracy np. piekarz, piekarnia, pieczywo. Pozwoli to wesprzeć rozwój językowy dziecka. Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, jakie działania podejmują najbliżsi w swojej pracy. Tym bardziej, że obecnie nazwy stanowisk nie zawsze wskazują na to, co Państwo robią zawodowo. Podczas zabaw warto prosić dziecko o mierzenie odległości czy długości w różnorodny sposób np. policz, proszę ile kroków musimy zrobić, by dostać się do łazienki. Dobrze w takich sytuacjach podkreślać względność takiego mierzenia, np. jest to odległość pięciu stóp dziecka i trzech stóp rodzica. Warto zachęcać dziecko do śpiewania piosenki Zawody.

 

III  Święta za pasem

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu będziemy rozmawiać w przedszkolu o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci, na podstawie własnych doświadczeń, wsparcia nauczyciela oraz informacji z książek i albumów będą poznawać tradycyjne ozdoby świąteczne, charakterystyczne dla niektórych regionów Polski (Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby). Dzieci będą utrwalać nie tylko wiadomości o porządkowaniu, ale też o zachowaniu zasad bezpieczeństwa (opowiadanie G. Kasdepke Jak tu ślisko). Dzieci podczas zabaw będą utrwalać sposób kulturalnego podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami dobrego wychowania. Dzieci poznają literę L, l na przykładzie wyrazu lalka i będą wykonywać wiele ćwiczeń, utrwalających sposób jej pisania. Podczas wprowadzania liczby i cyfry 7, dzieci będą rozwijały umiejętności matematyczne m.in. w zakresie odejmowania i dodawania w codziennych sytuacjach. Będą tworzyły zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Podczas rozmowy inspirowanej opowiadaniem M. Bennewicza Święta darem są dla ludzi, dzieci będą rozwijały empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz będą uczyły się krótkiej rymowanki. Będą wspólnie uczyć się świątecznej  piosenki. Stworzą pracę plastyczną „Zimowy krajobraz”.   Zaprezentują „Jasełka” z podziałem na role i wspólnym śpiewem kolęd i pastorałek.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Najwięcej korzyści – zarówno poznawczych, jak również społecznych, emocjonalnych i fizycznych – przyniesie dziecku włączenie go we wspólne przedświąteczne prace. Sześciolatek może nie tylko pomóc w przygotowywaniu potraw (odmierzanie produktów, przeliczanie, precyzyjne ruchy podczas mieszania), jak również podczas porządków. Warto przy tej okazji podkreślać zasady zachowania bezpieczeństwa np. podczas obchodzenia się ze środkami czystości lub gorącymi potrawami. Dzieci w w domu mogą poznawać smak i zapach niektórych przypraw m.in. cynamonu, kardamonu, wanilii –podczas przyrządzania potraw. Przydzielenie dziecku zadania, za które będzie odpowiedzialne pozwoli kształtować w nim poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości. Przed wizytami świątecznymi warto również przypomnieć zasady kulturalnego otrzymywania i wręczania prezentów. Dobrym pomysłem jest też stworzenie i wysłanie kartek świątecznych do krewnych. Dla dzieci to bardzo miły, choć już zanikający zwyczaj.

 

 IV  Świąteczne tradycje

Drodzy Rodzice!

W tym  tygodniu dzieci będą  zapoznawać się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski i w wybranych krajach na świecie. Będą określały podobieństwa i różnice dotyczące obchodów świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w wybranych krajach. Będą oglądały mapę Polski z zaznaczonymi na niej tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, charakterystycznymi dla tych miejsc i będą  podawały nazwy tych potraw. Będą rozmawiały na temat ozdób choinkowych, będą zastanawiały się, czym można ozdobić choinkę, z czego można zrobić ozdoby choinkowe . Dzieci będą wybierały ozdoby choinkowe, które będą je porównywały  pod względem wielkości i kształtu. Będą rozmawiały z nauczycielem na temat tego, jak powinien wyglądać stół na wigilijną kolację. Będą uczyły się nakrywać do stołu. Będą wypowiadały się na temat zwyczajów panujących w ich domach rodzinnych dotyczących wigilii Bożego Narodzenia. Zapoznają się z tradycjami i zwyczajami związanymi ze śpiewaniem kolęd. Będą usprawniały słuch fonematyczny i narządy artykulacyjne, wykonując ćwiczenia artykulacyjne i onomatopeiczne do opowiadania. Będą uczestniczyły w wielu zabawach językowych, w zabawach ruchowych do piosenek, będą tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje o tradycjach i zwyczajach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia możecie Państwo włączyć dziecko do wszystkich przygotowań związanych ze świętami. W czasie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia możecie Państwo utrwalać z dziećmi wszystkie informacje, które zdobyły w przedszkolu.

 

Piosenka: „Idzie święty Mikołaj”

Sł U. Piotrowska

Muz. M. Mielnicka-Sypko

 

Idzie Święty Mikołaj

Grudzień wita go ukłonem.

Dywan ze śniegu przed nim rozwija,

Zdobi choinki zielone.

Dywan ze  śniegu przed nim rozwija,

Zdobi choinki zielone.

 

Idzie Święty Mikołaj

Gwiazdy mrugają przyjaźnie.

Mróz nie dokucza, cichnie zadymka,

Będzie wędrować mu raźniej.

Mróz nie dokucza, cichnie zadymka,

Będzie wędrować mu raźniej.

 

Idzie Święty Mikołaj

Dźwięczą sopelki na drzewach.

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,

A ja piosenkę zaśpiewam.

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,

A ja piosenkę zaśpiewam.

 

Idzie Święty Mikołaj

Wszyscy na niego czekamy.

Niesie prezenty i dobre słowa,

Dla mnie, dla taty, dla mamy.

Niesie prezenty i dobre słowa,

Dla mnie, dla taty, dla mamy.

 

Wierszyk: „Dźwięki” W. Próchniewicz

Dźwięki są jak kolory.

Można nimi wymarzyć

Najładniejsze rysunki ,

najpiękniejsze obrazy.

Dźwięk to małe płatki

Szybujące nad nami.

Musisz dobrze się wsłuchać.

By czuć piór ich aksamit.

Dźwięki są w twym uśmiechu

I w kropelce łzy twojej

Nocami, niczym gwiazdy

Lśnią srebrzystym spokojem.

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3