Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa I Słoneczka

 Nauczycielki grupy: Beata Tomajer, Celina Ziemann

Pomoc nauczyciela: Maria Lamczyk

Pracownik obsługi: Dorota Kiełtyka

 

Rozkład materiału dydaktyczno-wychowawczego na styczeń

 

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Święto Babci i Dziadka.
 3. Bezpieczne, zimowe zabawy .

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna

 • Dziecko wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku: śnieg, mróz, mroźny wiatr, zamarznięta woda…
 • Rozumie konieczność ciepłego ubierania się zimą;
 • Poznaje właściwości śniegu na podstawie samodzielnie prowadzonych obserwacji;
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z sanek;
 • Pokonuje nieśmiałość przed wystąpieniem na forum grupy;
 • Nazywa członków rodziny, zna imiona dziadków;
 • Określa stosunki łączące dziadków z rodzicami; rozwija uczucia szacunku do osób starszych;
 • Uczy się życzliwych zachowań wobec bliskich osób;
 • Zgodnie bawi się na ograniczonej przestrzeni sali i ogrodu;
 • Reaguje na polecenia skierowane do całej grupy;

Aktywność językowa

 • Uważnie słucha tekstów literackich ;nabywa odwagi w wypowiadaniu się; powtarza teksty wierszy, rymowanek;
 • Rozumie określenia: lecą do góry, w dół, wirują w koło;
 • Posługuje się nazwami sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy;
 • Buduje proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia;
 • Ćwiczy mięśnie narządów mowy; uczestniczy w zabawach oddechowych;
 • Dzieli się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami
 • Wiąże opis słowny z osobami babci i dziadka, wnuczki i wnuczka;

Aktywność matematyczna

 • Rozumie określenia : największa, najmniejsza;
 • Liczy w dostępnym zakresie; rozumie określenie-jedno za drugim;
 • Porównuje liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary;
 • Rozumie określenia: tyle samo, para, kula, obok, na górze, pod, bliżej, dalej;
 • Doskonali orientację w schemacie ciała;

Aktywność plastyczna i techniczna

 • Nabywa odwagi w malowaniu farbą, rysowanie kredkami; próbuje mieścić się       w konturze;
 • Prowadzi pędzel według wyznaczonych linii i wzorów;
 • Układa obrazek z części; układa puzzle;
 • Odzwierciedla wygląd bałwanka w formie przestrzennej -lepi z plasteliny;
 • Starannie i estetycznie próbuje wykonywać prace plastyczne; doskonali technikę posługiwania się nożyczkami;
 • Wznosi budowle i tworzy z kompozycji według własnych pomysłów;

Aktywność słuchowa i muzyczna

 • Zna i śpiewa piosenkę „Babciu droga Babciu”;
 • Doskonali poczucie rytmu, gra na instrumencie perkusyjnym -bębenku;
 • Uczestniczy w zabawach ze śpiewem;
 • Rozpoznaje dźwięki i nazywa przedmioty, które je wywołują;
 • Rozróżnia dźwięki ciche i głośne;

Aktywność ruchowa

 • Ilustruje ruchem treść prostych wierszyków i piosenek;
 • Wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg;
 • Rozwija sprawność fizyczną podczas zabaw w sali i ogrodzie;
 • Doskonali umiejętność czworakowania podczas zabaw ruchowych;
 • Rozwija ogólną sprawność i zręczność;

 

Wiersz „ Babcia” A. Łady-Grodzickiej

Wszyscy swoje babcie mamy.

I dziś im całusa damy.

Żyj moja babciu sto lat,

Bo z tobą piękny jest świat.

 

Wiersz „ Dziadek” A. Łady Grodzickiej

Lubię z dziadkiem bawić się,

Bo mój dziadek wszystko wie.

Nosi mnie na barana

I śmieje się od rana.

 

 

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3