Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa I Słoneczka

 Nauczycielki grupy: Beata Tomajer, Celina Ziemann

Pomoc nauczyciela: Maria Lamczyk

Pracownik obsługi: Dorota Kiełtyka

 

Rozkład materiału –  listopad

 

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienne drzewa/ kolorowa jesień;
 2. Jest chłodno i deszczowo;
 3. Przygotowania zwierząt do zimy;

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 

Aktywność społeczna, przyrodnicza, zdrowotna

 • Rozpoznaje i nazywa dary jesieni: kasztany, żołędzie, korale jarzębiny;
 • Dostrzega zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla póżnej jesieni;
 • Wie, co chroni przed deszczem;
 • Dostrzega różnice w wyglądzie liści; porównuje świeże i suszone;
 • Rozumie określenia: pień, gałęzie, liście;
 • Posługuje się nazwami grzybów; zna ich budowę (borowik, kurka, maślak, muchomor);
 • Rozumie pojęcia : dzień, noc;
 • Zgodnie korzysta ze wspólnych zabawek, przyborów plastycznych;
 • Słucha poleceń dorosłych i dokładnie je wykonuje;

 

Aktywność językowa

 • Uważnie słucha utworów literackich;
 • Ćwiczy mięśnie narządów mowy podczas za baw ortofonicznych;
 • Posługuje się określeniami nazw drzew i ich owoców, zjawisk atmosferycznych (wiatr, deszcz, burza, kałuża, błoto, plucha…);
 • Rozumie określenia: zimowy sen zwierząt, dziupla, gawra, kopczyk z liści;
 • Wiąże opis słowny z treścią obrazka;
 • Rozpoznaje, nazywa, zna zwyczaje zwierząt: jeża, wiewiórki, niedzwiedzia;
 • Buduje proste, zrozumiałe zdania na określony temat;
 • Domyśla się treści obrazka odsłanianego fragmentami;

 

Aktywność matematyczna

 • Grupuje okazy przyrodnicze wg rodzajów;
 • Odczytuje i odwzorowuje układy rytmiczne;
 • Rozumie określenia: nad, pod, za, na ,wewnątrz, na górze, na dole…
 • Liczy w dostępnym zakresie;
 • Doskonali orientację w schemacie ciała i kartki papieru;
 • Rozumie określenia : więcej, mniej, tyle samo, para;
 • Zna liczebniki porządkowe: pierwszy, drugi, trzeci;

 

Aktywność plastyczna i techniczna

 • Wznosi budowle z klocków różnej wielkości, nazywa wytwory swojej konstrukcji;
 • Prawidłowo trzyma kredki, pędzel;
 • Umiejętnie lepi z plasteliny; odzwierciedla kształt jeża w formie przestrzennej;
 • Prowadzi pędzel wg wyznaczonych linii i wzorów;
 • Układa obrazki z części
 • Zapełnia barwą kontur obrazka; prawidłowo posługuje się klejem;
 • Doskonali posługiwanie się nożyczkami; wycina na temat dowolny i po śladzie;

 

Aktywność słuchowa, muzyczna, ruchowa

 • Chętnie uczestniczy w zabawach ze śpiewem;
 • Reaguje na sygnały słuchowe; ilustruje teks wiersza lub piosenki ruchem;
 • Porusza się w gromadce bez potrąceń;
 • Chętnie ćwiczy z woreczkami lub szarfą;
 • Wzmacnia mięśnie rąk, nóg; rozwija ogólną sprawność i zwinność;
 • Bezpiecznie korzysta ze sprzętu w ogrodzie;
 • Zna i śpiewa piosenkę „ Kolczasty jeż”;

 

Piosenka „ Kolczasty jeż”

A w ogrodzie jeżyk śpi. Zbudz się jeżu zbudz!

Lecz nie podam ręki ci, bo mnie będziesz kłuć.

Chociaż na grzbiecie jeżyk kolce ma,

To każde z dzieci lubi go jak ja.( Bis)

 

Wiersz „Wiewiórka”

Wiewióreczka ruda oczkiem sobie mruga.

Damy jej orzeszka może przyjdzie tutaj.

Ma rudy ogonek, oczka jak węgielki,

A na uszkach śmieszne czerwone pędzelki.

 

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3