Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa II Żabki

  Nauczycielki grupy: Agnieszka Weltrowska, Sylwia Tyszka

                               Pracownik obsługi: Iwona Zaremska

 

 

Program pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc STYCZEŃ

 

WITAMY NOWY ROK 

W pierwszym tygodniu zajmiemy się Nowym Rokiem, a co za tym idzie tematem kalendarza. Skupimy się na porach roku, miesiącach i dniach tygodnia. Rozmowy na temat kalendarzy: porównywanie różnych informacji w nim zawartych oraz wyglądu. Ustalanie kolejności pór roku, doskonalenie umiejętności matematycznych: dostrzeganie rytmu i sekwencji. Poszerzanie zasobu słownictwa czynnego i doskonalenie wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym. Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Usystematyzujemy wiedzę dzieci na temat miesięcy, poznamy ich kolejność, a także przyporządkowanie do pór roku.

Do nauki wiersz: Dni tygodnia.

 

W ZIMOWEJ KRAINIE

Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy ze śniegiem. Nabywanie umiejętności współpracy w zespole. Podejmiemy próby odpowiedzi na pytania: ,,Co to jest śnieg?” ,,Jaki jest lud?” w oparciu o doświadczenia i stawiane hipotezy i formułowane wnioski.  Wybierzemy się w daleką podróż, na koło podbiegunowe by poznać zwierzęta tam żyjące oraz dowiedzieć się jak najwięcej o zimowych krainach.

Wprowadzenie litery: U, u oraz utrwalenie liczby: 8.

 

ZIMOWA OLIMPIADA 

Wprowadzenie dzieci w świat igrzysk olimpijskich – wyjaśnienie symbolu olimpiady, pochodzenia kolorów kół. Zapoznanie z dyscyplinami sportowymi takimi jak: saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa, łyżwiarstwo, slalom oraz biegi narciarskie – analiza i synteza wybranych dyscyplin. Wspólne zabawy na śniegu. Doskonalenie sprawności fizycznej, motoryki dużej. Utrwalenie liczy: 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

Zachęcamy do rozmów z dziećmi, zwłaszcza jeśli nie wszyscy dziadkowie żyją lub z racji odległości nie będą mogli przybyć na obchody tego dnia w naszym przedszkolu. Rozwijanie kompetencji językowych poprzez opisywanie wyglądu oraz upodobań dziadków. Zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy.  Doskonalenie budowania wypowiedzi na bazie własnych doświadczeń. Wzbudzanie szacunku wobec osób starszych. Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy. Rozwijanie percepcji słuchowej i wrażliwości muzycznej. Wspólne przygotowywanie występu dla zaproszonych gości: utrwalanie wierszy i piosenek. Rozwijanie twórczych zdolności poprzez samodzielne wykonanie upominków dla babć i dziadków.

Wprowadzenie litery: S, s.

 

 

Wiersz „ Tydzień” Wanda Chotomska

Wszedł na drzewo poniedziałek

natrząsł górę ulęgałek.

Ulęgałki zebrał wtorek i do domu zaniósł worek.

Środa wszystkie ulęgałki pokroiła na kawałki.

Kocioł wody nalał czwartek. Wsypał do niej cukru kwartę.

Gaz zapalił w kuchni piątek aż w kociołku zawrzał wrzątek.

I powiedział do soboty – zrób kompot nad kompoty!

Kompot wystygł do niedzieli.

Figę z makiem z niego mieli!

Bo niedziela ledwo wpadła,

cały kompot zaraz zjadła.

 

PIOSENKA – Walczyk na ślizgawce

Stawiam kroki na boki, wykonuję podskoki
trzech łyżwiarzy wesoło się śmieje.
Gdy upadnę niezgrabnie, wtedy czuję dokładnie
jakie ostre są moje hokeje.

Ref.
Hej, zimo, przybywaj saniami
Syp zimo śnieżnymi płatkami
Taflę lodu, przymrozek, szron spotkamy po drodze
Weź ze sobą i zabaw się z nami
Taflę lodu, przymrozek, szron spotkamy po drodze
Weź ze sobą i zabaw się z nami

Wstań, bo co to za rana? – Mówią tata i mama,
podaj rękę to nikt nas nie minie.
Jedźmy tuż obok siebie, spójrz obłoki na niebie
Grają walca tańczącej rodzinie.

Ref.
Hej, zimo…itd

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3