Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa III Misiaczki

Nauczycielki grupy: Małgorzata Lorkowska, Monika Muchlińska

 Pracownik obsługi: Malwina Rolof

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

Temat I: Zimno, coraz zimniej/ Spotkanie ze św. Mikołajem

Cele ogólne:

 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 • wprowadzenie liczby 5
 • doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy i zabawy w grupach
 • rozwijanie wyobrażni i kreatywności dzieci podczas warsztatów plastycznych
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;

 

Temat II: Kim będę gdy dorosnę?

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie litery K, k;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • wprowadzenie liczby 6 i doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i klasyfikowania
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • wprowadzenie piosenki „Bałwankowa rodzina” do nauki ze słuchu

 

Temat III: Święta za pasem/Tradycje świąteczne

 

Cele ogólne:

 

 • doskonalenie pamięci odtwórczej dzieci podczas przygotowań do inscenizacji świątecznej
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji
 • wprowadzenie litery L, l;
 • doskonalenie motoryki małej poprzez różnorodne prace plastyczne i techniczne
 • wprowadzenie liczby 7;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • przygotowanie tradycyjnych kruchych ciasteczek – zajęcia kulinarne
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;

 

Piosenka „Bałwankowa rodzina”

Stoisz smutny nasz bałwanku

ze spuszczoną głową.

Może chciałbyś mieć przy sobie

Panią Bałwankową.

 

Ref.

Oj tak tak, oj tak tak

dobrej żony wciąż mi brak.

Oj tak tak, oj tak tak

dobrej żony brak.

 

Ma korale z jarzębiny

bałwankowa żona.

Ale łatwo poznać z miny,

że dziś jest zmartwiona.

 

Ref.

Oj tak tak, oj tak tak

mego synka jeszcze brak.

Oj tak tak, oj tak tak

mego synka brak.

 

Stoi bałwan z bałwankową

w środku zaś bałwanek.

Jeszcze chwilka i rozpoczną

swój zimowy taniec.

 

Ref.

Oj tak tak, oj tak tak

przydałby się jeszcze brat.

Oj tak tak oj tak tak

przydałby się brat.

 

Już wesoło dwa bałwanki

tańczą z rodzicami.

I my także się pobawmy

razem z bałwankami.

 

Ref.(x2)

Oj tak tak, oj tak tak

zatańcz z nami raz i dwa.

Oj tak tak oj tak tak

zatańcz raz i dwa.

 

Piosenka „Hej koleda, kolęda”

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda.

 

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3