Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa III Misiaczki

Nauczycielki grupy: Małgorzata Lorkowska, Monika Muchlińska

 Pracownik obsługi: Malwina Rolof

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc listopad

  1. LISTOPADOWE WSPOMIENIA
  2. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY
  3. JESIENNA POGODA
  4. ZWIERZĘTA DOMOWE

 

DRODZY RODZICE

W związku z tym, że jest tydzień wspomnień bliskich, rozpoczęliśmy z dziećmi  temat związany                     z listopadowymi wspomnieniami. Przypomnieliśmy sobie członków naszych rodzin. Dzieci sporządziły mapę myśli wokół pojęcia RODZINA. Poznaliśmy Państwa rodziców, mogliśmy pooglądać przyniesione przez dzieci zdjęcia. Dzieci poznały różne formy przechowywania i kolekcjonowania zdjęć, dawne i nowe aparaty fotograficzne. Rozmowy na tematy z przeszłością stały się wstępem do wprowadzenia z dużym wyczuciem i wrażliwością tematyki śmierci. To niezwykle skomplikowane wychowawczo tematy, jednak bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju dziecka i jego ciekawości poznawczej. Wprowadziliśmy literę  – M,m i cyfrę 3 

 

Przewidywane efekty:

– rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,

– szanuje emocje swoje i innych osób,

– rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

– rozwija postawę przywiązania do tradycji własnej rodziny, narodu, religii i kultury,

– posiada wiedzę o sobie i najbliższych osobach,

–  przygotowuje się do nauki czytania i pisania,

– układa krótkie zdania , dzieli słowa na sylaby,

– ma poczucie przynależności regionalnej lub narodowej,

– zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej.

 

W tym tygodniu, dzieci stworzą mapę myśli wokół pojęcia ARTYSTA. Podczas zajęć dzieci zapoznają różne techniki plastyczne ( pejzaż, martwa natura, malarstwo artystyczne, portret). Oprócz sztuk plastycznych dzieci zapoznają się z różnymi rodzajami muzyki ( klasyka, hip – hop, rock, jazz, itp). Podczas zajęć dzieci zapoznały się także z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, uświadomienie dzieciom, jak wyglądało dzieciństwo znanych postaci. Przedstawienie sławnych Polaków jest podstawa do budowania tożsamości narodowej. Na zajęciach omawiany jest również temat kina i teatru. Wprowadziliśmy literę –  E,e.

 

Przewidywane efekty:

– rozwija umiejętność wyrażania własnych uczuć i emocji poprzez sztuki plastyczne, techniczne, teatralne, muzyczne,

– rozwija wyobraźnię muzyczną,

– rozwija wrażliwość na różne elementy muzyki ( tempo i jego zmiany, pauza, rytm, dynamika, metrum, wysokość i barwa dźwięku, dynamika i struktura utworu,

– poznaje muzykę, pieśni i kulturę muzyczną różnych krajów.

 

W  tym tygodniu dzieci dowiedzą się o ruchu obiegowym i obrotowym Ziemi. Dlaczego następuje po sobie dzień i noc oraz pory roku. Na zajęciach dzieci zapoznają się z Układem Słonecznym i obecnych w nim planet. Dzieci dowiedzą się, skąd bierze się deszcz, a zabawy z wodą pozwolą dzieciom na doskonalenie motoryki małej. Dzieci stworzą kalendarz pogody, który pokaże zmiany zachodzące w przyrodzie, a także utrwali dni tygodnia. Wprowadziliśmy literę – T, t.

 

Przewidywane efekty:

–  zna następstwo dni i nocy, pór  roku, dni tygodnia,

– rozwija umiejętność charakteryzowania szczególnych zmian zachodzących w przyrodzie na skutek zmieniających się pór roku,

– kształtuje umiejętność regularnego prowadzenia kalendarza pogody i posługiwania się symbolami oznaczającymi zjawiska pogodowe.

 

Na zajęciach dzieci będą miały okazję do pochwalenia się wiedzą i doświadczeniami związanymi z hodowaniem domowego pupila. Wiedzą już na temat opiekowania się nad zwierzętami, sposobów ich dokarmiania czy wizyt u weterynarza. Dzieci wychodząc od zwierząt domowych, przejdą do gromad, w których żyją zwierzęta; gady, płazy, ptaki, ryby czy ssaki. W tym tygodniu obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci zapoznają się z historią o pluszowym misiu oraz różne misie pochodzące z bajek. Wprowadziliśmy literę – D, d. Dzieci poznają liczbę 4 w różnych jej aspektach.

 

Przewidywane efekty:

– dba o zwierzęta w najbliższym otoczeniu,

– rozwija postawę opiekuńczą wobec wszystkich i wszystkiego, co wymaga pomocy człowiek, zgodnie ze swoimi możliwościami

– jest wrażliwe na krzywdę innych osób i zwierząt,

– interesuje się pisaniem, kreśli znaki litero podobne i podejmuje próby pisania liter,

– kształtuje zainteresowanie książką, słucha opowiadań, wierszy,

–  odróżnia dźwięki z wiejskiej zagrody – zwierząt,

– kształtuje umiejętność współdziałania podczas wspólnych zabawi zajęć.

 

 

WYDARZENIA;

8.11 – o godz. 11.11 dzieci z całego przedszkola odśpiewają hymn Polski

20.11 – odbędzie się Koncert Narodowy – cena 6zł

25.11 – Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu prosimy, aby każde dziecko przyniosło maskotkę misia. W tym samym dniu (poniedziałek) o godz. 15. 00 odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci. Proszę rodziców o przyniesienie 1 rękawicy kuchennej.

26.11 – w naszym przedszkolu odbędzie się Koncert Muzyczny Bajnutek „Binokle Pana Stanisława Moniuszki” cena 6 zł

29.11 – w naszej grupie odbędą się Andrzejki. Prosimy rodziców o przyniesienie słodkości dla dzieci. W tym dniu dzieci idą do hali sportowej na Beniaminka. Proszę o plecak z wodą. 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3